Logo dedriehoek.net

Bezwaar maken WOZ-waarde niet eenvoudig in Wierden

  Zonder foto

CDA Wierden-Enter vraagt de gemeente Wierden om betere communicatie over mogelijkheden tot bezwaar maken op de opgelegde WOZ–waarde.

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN - Afgelopen weken is de aanslag voor de gemeentelijke belastingen bij de inwoners van de gemeente Wierden bezorgd. Onderdeel van deze aanslag is de Onroerendezaakbelasting (OZB). Gemeenten halen ongeveer een zesde deel van hun inkomsten uit gemeentelijke belastingen. Gemeenten maken kosten bij het vaststellen van de WOZ–waarden. Deze kosten delen zij met de rijksoverheid en waterschappen. Ook zij maken namelijk bij de belastingheffing gebruik van de WOZ–waarde.

De gemeente Wierden heeft ervoor gekozen om informatie over bezwaarmogelijkheden via de achterkant van de (papieren) aanslag kenbaar te maken en op de website een klein stukje tekst met een verwijzing naar de papieren aanslag op de website op te nemen. In bijna alle gevallen is de aanslag juist, maar de inwoners/bedrijven hebben recht om bezwaar te maken als ze het niet eens zijn met de aanslag, in dit geval tegen de vastgestelde WOZ–waarde.

Rond deze tijd zien we dat allerlei bureaus adverteren: ‘WOZ–waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!’ Diverse bureaus, maar ook sommige makelaars, verleiden huiseigenaren en bedrijven met ‘gratis’ rechtsbijstand. Want niemand wil te veel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom wordt ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ–waarde aangeboden. Het klinkt mooi, maar is het wel gratis? Als inwoners of bedrijven een ‘gratis’ bureau inschakelen, weet dan dat deze bureaus leven van de kostenvergoeding die men van de gemeente ontvangt. Wordt de WOZ–waarde vervolgens inderdaad gewijzigd dan ontvangt een bureau of makelaar een vergoeding voor het indienen van het bezwaarschrift, een vergoeding voor het bijwonen van de hoorzitting en een vergoeding voor het indienen van een taxatierapport. Deze kosten komen, zoals gezegd, allemaal voor rekening van de gemeente en uiteindelijk wordt dat weer doorberekend in de lasten voor de inwoners.

De fractie CDA Wierden–Enter heeft aan het college vragen gesteld over de manier waarop inwoners en bedrijven in de gelegenheid gesteld worden bezwaar in te dienen mochten ze het niet eens zijn met de getaxeerde WOZ-waarde en op welke wijze ze hierop gewezen worden.

Op dit moment wordt via de website van de gemeente met een kort bericht verwezen naar de achterkant van de aanslag. Dit kan beter, aldus het CDA. Laat weten dat een telefoontje naar de gemeente, om bijvoorbeeld uitleg te krijgen over de procedure, vaak al helderheid kan geven. Het CDA doet suggesties om de tekst op de website aan te passen. Leg eenvoudig uit hoe de huidige WOZ-waarde wordt berekend, hoe taxaties tot stand komen en hoe een bezwaar behandeld en ingediend kan worden. Verder is de suggestie gedaan een voorbeeld bezwaarbrief op de website te plaatsen. Dit alles om een mogelijke bezwaarprocedure voor inwoners en bedrijven te vereenvoudigen.

Bovendien wil de CDA-fractie graag weten hoeveel extra kosten er gemaakt zijn doordat inwoners/bedrijven bemiddelingsbureaus hebben ingeschakeld. De kosten moeten betaald worden door de gemeente en zijn meestal fors hoger dan de besparing in de te betalen belasting.

De nadruk moet volgens het CDA liggen op een heldere communicatie en hulp van de gemeente bij mogelijk indienen van een bezwaar en roept inwoners en bedrijven die menen dat de WOZ-waarde te hoog is getaxeerd op om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten