'Hiermee komt uitbreiding De Elsmoat stap dichterbij'

  Zakelijk

De colleges van de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten hebben overeenstemming bereikt met de grondeigenaren op bedrijventerrein De Elsmoat fase 2. De grond in de tweede fase is eigendom van Coulisse B.V. uit Enter en Wilvasto B.V. uit Borne. Beide eigenaren hebben aangegeven de ontwikkeling van fase 2 zelf te willen realiseren.

ENTER - Wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden is blij met de bereikte overeenstemming.
"Dit geeft een mooie impuls aan de economische groei en ontwikkeling van De Elsmoat. Deze stap is ook nodig want de kavels uit fase 1 zijn bijna allemaal verkocht." Voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein heeft gemeente Wierden een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Rijssen Holten.

Wethouder Bert Tijhof van gemeente Rijssen-Holten juicht de intrede van de volgende fase eveneens van harte toe. "Ook wij merken dat de belangstelling van bedrijven voor vestiging op De Elsmoat groot is. Hiermee komt uitbreiding een stap dichterbij."

Ontwikkelen gebied
De gemeenten dragen de directe risico's van de ontwikkeling van De Elsmoat fase 2 over aan de grondeigenaren Coulisse B.V. en Wilvasto B.V. Deze bedrijven gaan de kavels uitgeven of zelf gebruiken voor de bouw van een nieuw bedrijfspand.Doordat de gemeenten de kaveluitgifte bij de twee bedrijven neerleggen, hoeven zij hier zelf niet te investeren.

Het huidige bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008' vormt de basis voor realisatie van fase 2 van bedrijventerrein
De Elsmoat.

Belangrijke stap

Beide grondeigenaren zijn blij met de bereikte overeenstemming. Ze willen op korte termijn stappen zetten in de verdere ontwikkeling van De Elsmoat fase 2.Gerrit Wilmink, eigenaar van Wilvasto B.V. ziet de vervolgstap als een mooie uitdaging. "Erg fijn om de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, samen met Coulisse B.V. verder op te pakken."

Voor Maurice Roetgering, eigenaar van Coulisse B.V. is de ontwikkeling van het bedrijventerrein ook voor zijn eigen bedrijf belangrijk. "Ook op de lange termijn willen wij met Coulisse in ons geboortedorp Enter blijven. Daarom is dit voor ons een essentiële stap. We kunnen hierdoor de groei die we met ons bedrijf meemaken, en die we verwachten, in Enter vormgeven. Daar zijn we enorm blij mee."

Vervolg
De gemeenteraad van Wierden heeft nog de gelegenheid om te reageren op de overeenkomst. Daarna kan de overeenkomst worden ondertekend en kan de volgende stap worden gezet in de verdere ontwikkeling van De Elsmoat fase 2.

Meer berichten