Cindy ter Riet: "Inwoners moeten betrokken worden, en moeten achter dergelijke plannen staan. Maar aan dat laatste ontbreekt het vaak." (Foto: NEW)
Cindy ter Riet: "Inwoners moeten betrokken worden, en moeten achter dergelijke plannen staan. Maar aan dat laatste ontbreekt het vaak." (Foto: NEW) (Foto: NEW)

Zonneparken: maatschappelijke onrust

  Politiek

De vakantie staat voor velen van ons voor de deur. Een vakantie waar wij allemaal wel even aan toe zijn. Vooral natuurlijk door alles wat met corona te maken heeft. Even tijd voor onze gezinnen en voor ontspanning. Natuurlijk gaan in deze vakantie de gedachten ook naar de aankomende politieke periode. Wat komt er allemaal op de agenda van de gemeenteraad en welke standpunten gaan wij innemen?

door Cindy ter Riet, raadslid NEW

WIERDEN / ENTER - Er gebeurt veel in onze mooie gemeente. Er worden voor allerlei zaken veel initiatieven getoond, maar één onderwerp valt daarbij en dat is de hoeveelheid aanvragen voor zonneparken. Wij willen duurzame energie opwekken, er ligt landelijk beleid waardoor middels het klimaatakkoord ons allerlei doelstellingen worden opgedragen. De provincie heeft ook haar doelstellingen en samen in Twente wordt gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Ruim een jaar geleden stelden wij in Wierden als één van de eerste gemeenten in de regio beleid vast voor de opwekking van grootschalige duurzame energieopwekking. Een belangrijk thema welke daarin benoemd staat is participatie van omwonenden.

Weinig draagvlak
Nu een jaar later blijkt er vooral heel erg weinig draagvlak te zijn voor dergelijke zonneparken in onze mooie gemeente. Bijna elke week ontvangt onze fractie een brief met daarin reacties en zienswijzen van inwoners die zich zorgen maken over het woongenot in hun directe omgeving.

Zorgen over woongenot
Vrijwel iedereen met grond kan een zonnepark aanvragen in onze gemeente Wierden. Veelal zien wij dat het initiatiefnemers zijn die niet uit onze gemeente komen. De aanvragen die gedaan worden zijn fors en zoals wij de reacties van omwonenden mogen lezen en aanhoren maakt men zich grote zorgen over het woongenot, en wat onze fractie betreft: terecht!

De hele bedoeling van het vaststellen van beleid was juist dat inwoners betrokken moeten worden, en achter dergelijke plannen moeten staan. Maar aan dat laatste ontbreekt het vaak.

Doelstellingen
Nu is het de vraag hoe wij hier als lokale politiek mee om kunnen gaan. Als niemand een zonnepark wil, dan zou je zeggen: weg ermee! Geen aanvragen meer accepteren. Maar helaas hebben wij nog wel altijd te maken met de doelstellingen die ons opgelegd worden. Zomaar nee zeggen, kan ervoor zorgen dat de provincie in gaat grijpen.

Nee zeggen tegen zonneparken betekent bijna automatisch ja zeggen tegen windmolens. Want wij weten inmiddels allemaal dat het vol leggen van onze daken met dergelijke panelen niet voldoende zal zijn om onze doelstellingen te behalen.

Windmolens
Zoals u ook weet is NEW tegen grote windmolens. Van het aantasten van het woongenot bij zonneparken, gaat het bij windmolens om het aantasten van het woongenot maar ook over het aantasten van de gezondheid van omwonenden. Daarover zijn in Duitsland diverse rapporten uitgebracht en daar maken wij ons ernstige zorgen over. Wat moeten wij dan wel doen? Welke keuzes gaan wij maken?

Samen
Iets om deze vakantieperiode over na te denken. Het College van B&W zal in het najaar met een voorstel komen tot evaluatie van het huidige beleid. Samen met de inwoners, dus met u, zullen wij moeten kijken naar oplossingen. Zo kunt u met plezier blijven wonen en zet Wierden langzaam stappen richting het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor nu wensen wij u namens de hele fractie NEW een fijne vakantie. Geniet ervan en blijf gezond!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Nieuw Enter Wierden op de website van de partij.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden