Logo dedriehoek.net


Kees van Dijk: "Fairtrade Gemeenten zetten zich samen met inwoners en winkels  voor het bevorderen van eerlijke handel." (Eigen foto)
Kees van Dijk: "Fairtrade Gemeenten zetten zich samen met inwoners en winkels voor het bevorderen van eerlijke handel." (Eigen foto) (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Wierden: een Fairtrade Gemeente!

  Politiek

In de gemeenteraad hebben we op dinsdag 30 juni gesproken over de Nota Meerjarenbeleid. Daarin wordt vooruitgeblikt op de komende vier jaren. Het gaat daarbij vooral over de positie van de gemeente Wierden.

door Kees van Dijk, raadslid ChristenUnie

WIERDEN - Daarover is veel te melden, maar wij kijken ook verder en proberen een brug te slaan naar anderen die het veel minder hebben. Wij doen dat vanuit onze kernwaarden. Voor de ChristenUnie is dat 'Vrede zoeken, recht doen'. Een goed leven is een leven in verbondenheid, vindt de ChristenUnie.

In de Nota Meerjarenbeleid gaat het onder meer over ‘eerlijke economie’. Wij hebben daar het begrip 'eerlijke handel' aan toegevoegd. Samen met de PPW hebben wij het voorstel gedaan om Wierden een voorbeeldfunctie te laten vervullen door Fairtrade Gemeente te worden. Weet u dat anno 2020 nog steeds bijna één op de tien mensen wereldwijd leven onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag? De coronatijd heeft voor heel veel mensen verstrekkende gevolgen. In Wierden ervaren we die gevolgen, maar er zijn andere delen in de wereld waar de gevolgen tot nog veel meer ellende en armoede leiden.

Wij denken dat het rijke Westen ondanks de gevolgen van corona toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan de terugdringing van armoede in de wereld door in te zetten op eerlijke handel. Gemeenten kunnen een rol kunnen spelen door actief eerlijke handel te bevorderen. Fairtrade Gemeenten zetten zich samen met inwoners, winkels en bedrijven daarvoor in. Daarom hebben wij het voorstel gedaan om een plan te maken dat gericht is op het verkrijgen van het predicaat Fairtrade Gemeente.

Levendigheid
Een plan maken is één ding, draagvlak creëren is net zo belangrijk. Dat kan door in gesprek te gaan met de Wereld Winkel Wierden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wierden is aangesloten bij de Stadsbeweging. Dit programma is bedoeld om vitale en leefbare dorpscentra in Wierden en Enter te creëren. Een aantrekkelijk centrum is immers van belang voor de levendigheid van die dorpscentra. Het centrum van een dorp of stad gaat om meer dan winkelen alleen: het moet een plek zijn waar wat te beleven is. Hoe mooi zou het zijn om daar het begrip Fairtrade Gemeente aan te kunnen koppelen? Niet alleen een vitaal centrum in Wierden en Enter, maar ook meewerken aan deze vitaliteit elders in de wereld.

Vanuit de samenleving
Ons voorstel is positief ontvangen. Een sympathiek voorstel werd het genoemd. Desondanks werd het niet aangenomen. De algemene gedachte is om een dergelijk initiatief vanuit de samenleving te laten ontstaan. Wie neemt de handschoen op? Over Fairtrade Gemeente kunt u verder lezen op de website van dit initiatief. Wij denken graag met u mee!

Meer berichten