Jantine Langenhof: "Wij kunnen weer in gesprek met elkaar. Uiteraard zolang we gezond zijn en nog steeds op 1,5 meter afstand." (Foto: CDA Wierden-Enter)
Jantine Langenhof: "Wij kunnen weer in gesprek met elkaar. Uiteraard zolang we gezond zijn en nog steeds op 1,5 meter afstand." (Foto: CDA Wierden-Enter) (Foto: CDA Wierden-Enter)

'We kunnen elkaar weer ontmoeten'

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

"We hebben een bijzondere periode achter de rug en zitten nog midden in een veel bijzondere periode", aldus raadslid Jantine Langenhof. "Januari en februari waren 'normale' maanden voor de raad. Veel leeswerk, vergaderingen, gesprekken met inwoners, vragen stellen, meebewegen en tegengas geven. Thema’s als de Regionale Energiestrategie Twente (REST) en de herontwikkeling van de Touwladder in Wierden zijn aan bod geweest.

WIERDEN - We hebben scherpe vragen gesteld over de mogelijke aanleg van zonneparken door ontwikkelaars aan de Flierweg, Enterveenweg en Boltenweg. Deze race is voor de aanvragers nog niet gelopen. We hebben als CDA-fractie aangedrongen om het afwegingskader eerst te evalueren. Wat is de bedoeling van de raad geweest bij de inhoud van het afwegingskader en hoe wordt deze bedoeling nu vertaald waar het gaat om bijvoorbeeld participatie? Wat ons betreft is informeren geen participatie.

Woonagenda
Verder is de aangescherpte lokale woonagenda besproken. Wederom hebben we als fractie CDA aandacht gevraagd voor betaalbare woningen voor starters en dan met name jongeren. In Enter is er een grote behoefte aan woningen, maar onvoldoende beschikbaar. Dit drijft de prijs op en het wordt echt onbetaalbaar en dus niet haalbaar voor jongeren om in Enter te kunnen (blijven) wonen. We hebben het college gevraagd ook aandacht te houden voor goede woningen in Wierden en Hoge Hexel.

Gevolgen
En toen werd het maart... Langenhof : “Op 11 maart was er nog een raadinformatiebijeenkomst over het sociaal domein en het interventieplan dat is ingezet om de tekorten in de zorg terug te dringen. Er is kei en keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en dat lijkt te lukken. Anders werken, anders doen is hierbij het motto. Toen kwam Covid-19. We volgden bijna 24 uur per dag het nieuws en waren op zoek naar wat er aan de hand was. Voor de raad had dit ook gevolgen. Vergaderingen gingen de eerste weken niet door, we wisten niet goed hoe dan wel? Digitaal vergaderen bleek uiteindelijk de oplossing, maar in een digitale vergadering mochten weer geen officiële besluiten genomen worden. Al vrij snel krabbelden we op. Het digitaal vergaderen werd 'normaal', we vonden elkaar via telefoon of beeldbellen. Wat we misten waren de persoonlijke contacten met u, onze inwoners. Als raadslid ga je vaak op pad om aan te horen waar inwoners mee zitten en wat ze graag anders willen.”

Keuzes
En nu is het zomer! “De laatste raadsvergadering voor het zomerreces was op 30 juni. Dit keer fysiek in het gemeentehuis op 1,5 meter afstand en zonder publiek. In deze vergadering ging het over de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om beleid tot uitvoering te brengen, afspraken die we moeten nakomen en wat de financiële consequenties hiervan zijn voor de komende vier jaar. Keuzes maken. Het ziet er voor onze gemeente niet rooskleurig uit. De CDA-fractie heeft echt nog wel ambitie en wensen, maar er is echt geen geld voor extra’s. En wat er niet is, kun je ook niet uitgeven en dat doen we dan ook niet. Alleen dat wat echt noodzakelijk is voeren we uit. Dat noemen we verantwoord financieel beleid, dat zijn we aan u verplicht.

Gelukkig hebben we met elkaar het nare virus voor een groot deel onder controle gekregen. Dat is gelukt door ons te houden aan de opgelegde maatregelen die vanaf deze maand weer extra versoepeld zijn. We zijn er nog niet, maar we kunnen elkaar weer ontmoeten! Wij kunnen weer in gesprek met elkaar. Uiteraard zolang we gezond zijn en nog steeds op 1,5 meter afstand. Maar het mag weer", aldus Langenhof.

In gesprek
Zit u iets dwars, wilt u wat weten, weet u niet precies hoe de processen lopen, enzovoort, neem dan contact op met de fractie van het CDA via fractie@cdawierdenenter.nl. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

De CDA-fractie wenst u en uw dierbaren een fijne zomer(vakantie), kijk vooral om naar elkaar en blijf bovenal gezond!

Kijk voor meer informatie over CDA Wierden-Enter op de website.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden