Wat wil Platform Progressief Wierden?


Steunfractielid Aalsen Everts: "Dit najaar willen wij door middel van een aantal openbare bijeenkomsten deze kwesties nader aan de orde stellen." (Foto: PPW)
Steunfractielid Aalsen Everts: "Dit najaar willen wij door middel van een aantal openbare bijeenkomsten deze kwesties nader aan de orde stellen." (Foto: PPW) (Foto: )

Wat wil Platform Progressief Wierden?

  Politiek

Het Platform Progressief Wierden (PPW) vertegenwoordigt de links progressieve politieke partijen D66, PvdA, SP en GroenLinks. Al meer dan tien jaar hebben wij twee tot vier zetels in de gemeenteraad. Wij worden vertegenwoordigd door een aantal raadsleden en commissieleden met veel ervaring en toch stellen wij ons de vraag: wat wil Progressief Wierden?

door Aalsen Everts, steunfractielid PPW

WIERDEN - Waarom stellen wij deze vraag? In de eerste plaats is het voor elke organisatie verstandig om zijn standpunten zo nu en dan tegen het licht te houden. De wereld verandert. Er worden nieuwe onderwerpen op de politieke agenda gezet, denk bijvoorbeeld aan Black Lives Matter. Door de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beseffen veel mensen dat toch niet iedereen evenveel kansen op werk of onderwijs krijgt. Er is zeker nog wel sprake van discriminatie, ook in Nederland en ook in Wierden.

Diversiteit op werkvloer
De kwestie van discriminatie is een goed voorbeeld om toe te lichten waarom we als lokale progressieve partij onze standpunten willen herijken. Al tientallen jaren worden er beleidsstukken geschreven over diversiteit op de werkvloer en zijn er veel subsidieregelingen geweest. Maar uit wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Amsterdam van juli 2019 naar de selectieprocedures bij sollicitatie brieven blijkt dat er nog steeds stevig gediscrimineerd wordt. Als je de sollicitatiebrief ondertekent met Mohammed heb je 40% minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan wanneer je ondertekent met Richard. Dat betekent dus dat er ondanks al die beleidsnota’s en subsidies er nog wel degelijk gediscrimineerd wordt.

De gemeente kan zeker ook rol spelen om meer diversiteit op de werkvloer te krijgen. We moeten lering trekken uit het feit dat discriminatie nog steeds een rol speelt bij sollicitatie procedures. Vanuit onze uitgangspunten zoals sociaal en solidariteit ligt het voor de hand dat wij als Progressief Wierden hierin voorop lopen om dit te verbeteren. Maar hoe gaan we dat doen?

Soweco
Er blijven natuurlijk ook bekende onderwerpen terugkomen zoals de dreigende ontmanteling van Soweco. Een goedlopende instelling die mensen ondersteunt in hun zoektocht naar werk. Het is een beetje wrang dat het huidig CDA-NEW college dit laat gebeuren, terwijl bij veel landelijke partijen, ook het CDA, het inzicht doorbreekt dat we dergelijke instellingen juist niet moeten opheffen.

Het betekent wel dat de gemeente de komende jaren zich moet bezinnen hoe ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch nog kunnen ondersteunen. Het onderwerp arbeidsmarkt en werkloosheid zal de komende jaren weer een belangrijk item worden voor de gemeente, zeker gezien de ernstige economische gevolgen van de coronacrisis. Wat voor sociaal-economisch beleid moet de gemeente gaan voeren?

Bovenstaande onderwerpen geven aan dat onze uitgangspunten sociaal en solidariteit ons handvatten geven om stelling te nemen. Progressief Wierden wil dit niet alleen doen, maar samen met onze inwoners oplossingen zoeken. Platform Progressief Wierden wil dit najaar door middel van een aantal openbare bijeenkomsten deze kwesties nader aan de orde stellen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Platform Progressief Wierden op de website of de Facebookpagina.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden