Jan-Willem Timmerman: "Wij hopen dat de gemeente mogelijkheden vindt om een nog makkelijkere inzameling mogelijk te maken."
Jan-Willem Timmerman: "Wij hopen dat de gemeente mogelijkheden vindt om een nog makkelijkere inzameling mogelijk te maken." (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Een beter milieu: denk groot, begin klein

  Politiek

door Jan-Willem Timmerman, raadslid CU Wierden-Enter

De fractie van ChristenUnie Wierden-Enter heeft afgelopen week het college gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om klein chemisch afval (KCA) in te zamelen bij het reguliere afvalbrengpunt Exoo. Op dit moment is dat niet mogelijk en wordt er regelmatig afval geweigerd. Dat is natuurlijk vervelend. We zien graag dat dit afval tegelijkertijd met het ‘gewone’ afval ingeleverd kan worden.

WIERDEN - Reden van onze vraag is dat wij vinden dat dit afval geen afval is. Afval is een grondstof en moet opnieuw worden gebruikt! Samen met leveranciers en gebruikers moeten we werken naar een kringloopeconomie, waarbij materialen opnieuw gaan worden gebruikt. Het streven van de ChristenUnie Overijssel is om in 2030 over te zijn naar een volledig circulaire economie. Ook op landelijk en Europees niveau ontstaan steeds meer initiatieven om te voorkomen dat we spullen kort gebruiken en daarna weggooien. Dit geldt niet alleen voor duurdere apparaten (bijvoorbeeld laptops en smartphones), maar denk ook aan voedsel, afval, textiel, bouwmateriaal, plastic, batterijen, verpakkingen: op al die terreinen is sprake van enorme verspilling en milieuschade. De ChristenUnie ziet het als goed rentmeesterschap om zuinig met onze planeet om te gaan.

Daarom is het vooral belangrijk dat we wat dóen! En dat vraagt veel van ons als consumenten. Zijn we met ons allen bewust van de kosten en schade die gebruik met zich meebrengt? En wat levert het op als we ons afval niet zomaar weggooien, maar gericht inzamelen? Daarom wil de ChristenUnie Wierden-Enter het inzamelen dan ook zo makkelijk mogelijk maken: zoveel mogelijk afval verzamelen op één plek. Efficiënt, makkelijk en overzichtelijk. Natuurlijk snappen wij dat er praktische bezwaren zijn, maar wij hopen dat de gemeente de mogelijkheden vindt om een nog makkelijkere inzameling mogelijk te maken. Helaas is het op dit moment nog niet zover. Heb je klein chemisch afval? Kijk dan op de site van de gemeente waar en wanneer je dit kunt inleveren.

Meld je aan
Benieuwd naar onze idealen? Kom langs bij de fractie (fractie@wierden-enter.christenunie.nl) of meld je aan als lid (bestuur@wierden-enter.christenunie.nl) en help ons mee om onze gemeente nóg mooier te maken!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden