Gertjan Ten Brinke: Het is een zwaktebod dat de rekening van de recessie is neergelegd bij deze groep mensen."  (Foto: CDA Wierden-Enter)
Gertjan Ten Brinke: Het is een zwaktebod dat de rekening van de recessie is neergelegd bij deze groep mensen." (Foto: CDA Wierden-Enter)

'Schaf jaarlijkse verhuurdersheffing af'

  Politiek

door Gertjan ten Brinke, fractielid CDA Wierden-Enter

Woningstichting Reggewoon moet jaarlijks een zogeheten verhuurdersheffing betalen. Dat kost hen jaarlijks 3,5 miljoen euro. Omgerekend is dat voor de corporatie zo’n tien procent van de jaarlijkse omzet. De heffing is een crisismaatregel die in 2013 is opgelegd door de VVD en de PvdA. De vraag is nu: hoe noodzakelijk is deze heffing nog anno 2020?

WIERDEN/ENTER  - Namens de CDA - fractie heeft commissielid Gertjan ten Brinke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In september vorig jaar zijn meerdere woningcorporaties een mediaoffensief gestart tegen de verhuurdersheffing onder de hashtag #ikwileenhuis. De corporaties geven aan dat ze het geld beter kunnen gebruiken voor het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van bestaande woningen.

Ten Brinke: “Ik ben hierover met Reggewoon in gesprek geweest. Zij geven aan dat ze voor die jaarlijkse heffing van 3,5 miljoen euro ook zo’n vijftien nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. En als je die lijn doortrekt hadden we de afgelopen vijf jaar misschien wel 75 nieuwe huurwoningen kunnen bouwen.” Hij voegt daar aan toe: “Bedenk eens wat dat voor de doorstroming had kunnen betekenen in onze dorpskernen!”

Zwaktebod
Over de achtergronden van de verhuurdersheffing valt genoeg te zeggen. “In het gesprek met Reggewoon werd mij verteld dat die heffing in feite wordt doorbelast aan de huurders.” Gemiddeld gaan er zo’n twee maandhuren per woning rechtstreeks naar de schatkist in Den Haag. Ten Brinke zegt daarover: “Dat komt dus niet ten goede aan de huurders! Wat mij betreft is het een enorm zwaktebod dat de rekening van de recessie is neergelegd bij een groep mensen die economisch gezien het minst draagkrachtig zijn.”

Twente heeft zo’n 75.000 sociale huurwoningen waarover het rijk jaarlijks zo’n 60 miljoen euro ontvangt. “En reken er maar niet op dat die 60 miljoen vanuit Den Haag terugvloeit naar deze regio. Er wordt met name gebouwd aan de andere kant van de IJssel.” Dat de heffing mede daarom niet in stand kan blijven, moet volgens Ten Brinke dan ook gaan doordringen in Den Haag. Hij stelt: “De recessie is inmiddels wel voorbij en lokaal staan we voor een enorme duurzaamheidsopgave. Een corporatie als Reggewoon heeft daarin een voortrekkersrol, geef hen dan ook de middelen.”

In de commissievergadering van februari heeft het college aangegeven zich maar moeizaam in de verhuurdersheffing te kunnen vinden. In de raadsvergadering van het begin van deze maand zal daarom een motie over dit onderwerp aan de orde zijn. Ten Brinke hierover: “De kern van de boodschap is dat ons college, samen met andere Twentse gemeenten en woningcorporaties, de druk richting Den Haag moet blijven opvoeren om de heffing af te schaffen. Want onder druk wordt alles vloeibaar!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden