Emely Meijerink wijst naar de zonnepanelen op het dak van haar huis. (Foto: NEW)
Emely Meijerink wijst naar de zonnepanelen op het dak van haar huis. (Foto: NEW) (Foto: NEW)

'Energietransitie is iets van ons allemaal'

  Politiek

door Emely Meijerink, secretaris fractie NEW

'Dat begint bij jezelf'

Energietransitie, wat is dat nu eigenlijk? Transitie betekent een blijvende verandering in de manier van werken. Een energietransitie gaat dus over een andere manier van omgaan met energie. En als je daarover praat, dan denk ik aan het veranderen van gedrag. Dus eigenlijk iets waarmee je opgroeit, bewust van bent en naar handelt. Energietransitie is niet alleen iets van beleidsmakers of de politiek. Het is iets van ons samen.

WIERDEN - En ja, de media staat er vol mee. De innovatiekracht van Nederland raakt bijna oververhit. Maar hoe beweeg je je dan als politieke partij in een gemeente? NEW blijft met beide voeten op de grond. Helderheid, duidelijke kaders, goede communicatie en een sterk coalitieprogramma dat zich uitspreekt over deze energietransitie en ruimte geeft aan ontwikkeling is beter dan paniek voetbal. Maar hoeveel aandacht is er eigenlijk voor het minder gebruiken van energie? Hoe bewust bent u in uw huishouden bezig met minder lang douchen, minder licht laten branden? Energietransitie is niet alleen duurzaam opwekken, maar ook minder energie verbruiken. Het begint bij jezelf. Nu veel mensen overgaan op zonnepanelen is het niet 'klaar'. Er valt nog altijd veel te halen aan het minder verbruiken van energie. 'Verbeter de wereld en begin bij jezelf': zelf direct invloed uitoefenen is iets dat NEW niet uit het oog verliest. Onze afvalverwerking (Diftar) en Twence zijn daar mooie voorbeelden van. Als gemeente geven wij daarin inwoners de ruimte om zelf het goede voorbeeld te geven.

In november 2019 is het beleidskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking vastgesteld. Daar staan duidelijke voorwaarden in over bijvoorbeeld zonneparken. Eén daarvan is participatie door omwonenden en draagvlak in de buurt. Maar welke rol heeft de gemeente dan bij de ontwikkelingen van andere manieren van energieopwekking? Volgens NEW is dat een faciliterende rol waarbij initiatieven van bedrijven en coöperaties, burgerinitiatieven ondersteund worden en ruimte ervaren om door te ontwikkelen. NEW gaat uit van het opwekken van energie op verschillende manieren. Wij volgen de technologische ontwikkelingen zoals waterstof, zonnepanelen op daken van inwoners en bedrijven. Meteen een uitnodiging aan inwoners die zich hier in specialiseren of experimenteren en hun kennis willen delen. Samen aan de koffietafel om kennis te delen, schroom niet en stuur een mail! De koffie staat altijd klaar. NEW wil graag deelnemen in verschillende vormen van gezamenlijke experimenten, zodat het resultaat gedragen wordt en ten goede komt van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen experimenteren met partners uit onze gemeente, zoals woningstichting Reggewoon, zodat ook inwoners met een krappe portemonnee mee kunnen doen met onze gezamenlijke energietransitie. De energietransitie is iets van ons allemaal en dat begint bij jezelf.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden