Riet Eshuis: "Wat de ChristenUnie betreft wordt er breed ingezet onder meer op bewustwording." (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)
Riet Eshuis: "Wat de ChristenUnie betreft wordt er breed ingezet onder meer op bewustwording." (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter) (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Aan de slag: maak samen het verschil!

  Politiek

door Riet Eshuis, raadslid ChristenUnie Wierden-Enter

Zwerfafval is één van de grootste irritaties onder inwoners. Dit leidt tot een onveilig gevoel en vermindert het welzijn.

WIERDEN / ENTER - De gevolgen voor het milieu en de gezondheid, doordat plastic en ander zwerfafval in de voedselketen komen, zijn alarmerend. Waar zwerfafval ligt, volgt snel meer zwerfafval. Het uitgangspunt 'schoon houdt schoon' is helaas ook maar beperkt houdbaar. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat opruimen alleen het probleem niet oplost. Enerzijds vanuit de gedachte dat het toch wel opgeruimd wordt en anderzijds vanuit een gebrek aan kennis, laten mensen zwerfafval in het milieu achter. Niet wetende dat een bananenschil zo'n twee jaar in het milieu blijft, een sigarettenpeuk twaalf jaar en, indien met filter, vanwege de aanwezige microplastics zelfs oneindig. Binnen de veroorzakers van zwerfafval nemen jongeren, rokers, recreanten en automobilisten een relatief grote rol in. Tijd om in actie te komen.

Ook in Wierden is zwerfafval een probleem. Tijdens de informatieronde afgelopen week werd nog maar weer eens duidelijk dat de kilo's zwerfafval fors zijn toegenomen de afgelopen drie jaar. Of er een causaal verband is met de invoering van diftar kon de wethouder niet bevestigen. Feit is wel dat er meer afval in de bermen wordt aangetroffen en dat er helaas ook meer grof afval gevonden wordt op dumpplekken in het buitengebied.

Daarom wil Wierden de aanpak van zwerfafval breder trekken door samen met scholen, kerken en andere verenigingsverbanden te gaan kijken hoe er samen opgetreden kan worden tegen zwerfafval. Wat de ChristenUnie betreft wordt er breed ingezet onder meer op bewustwording binnen een complete keten van informeren, bewustwording, activatie/actie en zelfredzaamheid. Dit gaat verder dan enkel inzetten op het opruimen van zwerfafval en het faciliteren van opruimacties. Het vraagt om een all-in-pakket aan strategische en activiteiten gericht op de preventie en het opruimen van zwerfafval. Te denken is aan de ontwikkeling en uitvoering van campagnes voor bewustwording en/of campagnes gericht op specifieke doelgroepen of momenten, zoals vuurwerk tijdens oud en nieuw.

Daarnaast kan er ingezet worden op (opschoon-)acties, acties voor scholen, sponsoracties en maatwerkacties voor sportclubs. Van belang is dat er gekeken wordt waardoor zwerfafval ontstaat en dat er gemonitord gaat worden of acties verbetering opleveren. En waar mogelijk - gemeenten, bedrijven, inwoners en vrijwilligers met elkaar verbonden moeten worden en dient er draagvlak gecreëerd te worden.

Vanuit een positieve benadering kunnen aantrekkelijke materialen gebruikt worden, zoals de vuilnisbak met stelling. Rommel rond de sportvelden wordt een kinderspel met deze 'stellingafvalbak'. Kies voor je favoriete club en zorg dat de berg afval in de bak zo hoog mogelijk wordt. Wie op jaarbasis het meeste afval scoort is winnaar van…. Weg met zwerfafval. Maak samen het verschil.

Meer berichten