Raadslid Jantine Langenhof: "Als CDA Wierden-Enter gaan we eerst voor zon op daken." (Eigen foto)
Raadslid Jantine Langenhof: "Als CDA Wierden-Enter gaan we eerst voor zon op daken." (Eigen foto) (Foto: CDA Wierden-Enter)

Aan de slag voor een betere wereld

  Politiek

door Jantine Langenhof, raadslid CDA

We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Vanuit die verbondenheid tussen generaties voelen we bij het CDA ons geroepen tot zorg om de wereld beter achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt dus dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere wereld achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig én moeten we aan de slag.

WIERDEN / ENTER - Aan de slag, maar hoe dan? Dat is nu net de vraag waar we ons als CDA Wierden-Enter het hoofd over breken. Duurzame energieopwekking heeft volop de aandacht. Ook in de gemeente Wierden. Dát we een opgave hebben staat als een paal boven water en dat we als gemeente soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen van staat te juichen, beseffen we ons ook.

Energieopwekking
Langenhof: "In april 2019 hebben we als raad van de gemeente Wierden een beleidskader grootschalige duurzame energieopwekking gemeente Wierden vastgesteld. Hierin hebben we een ambitie uitgesproken, kaders vastgelegd onder welke voorwaarden duurzame energie in onze gemeente vorm kan en mag krijgen. Dus aan de slag. Maar de uitvoering gaat nog niet echt van een leien dakje. "Als CDA Wierden-Enter gaan we eerst voor zon op daken. We willen liever geen kostbare landbouwgrond opofferen voor zonnepanelen. We hebben veel bedrijven in onze gemeente, waaronder de agrarische sector, met grote oppervlakten aan daken waarop zonnepanelen zouden kunnen worden gelegd. "Dat heeft wat het CDA betreft de voorkeur", aldus Langenhof. "Aanvragers lopen tegen technische problemen aan. De gebouwen zijn constructief niet altijd geschikt en leveren aan de netbeheerder lijkt niet te kunnen. Langenhof: "Een aantal boeren in onze gemeente die hun daken wilden voorzien van zonnepanelen, dienden een subsidieaanvraag in, deze is toegezegd. Maar zodra ze aan de slag wilden, kregen ze te horen dat het onmogelijk om de energie te leveren aan het net. Weg subsidie en geen zonnepanelen op de daken, en het asbestprobleem blijft bestaan. Als CDA hebben we hier dan ook vragen over gesteld aan het college. We willen dat het college actief met de netbeheerder in gesprek gaat en druk legt om te zoeken naar een oplossing van dit probleem. Verder willen we dat het college actiever communiceert over de mogelijkheden en inwoners en bedrijven nog actiever stimuleert om aan de slag te gaan."

Regionale Energie Strategie
Dit alles hebben we net in gang gezet en dan komt de volgende uitdaging alweer om de hoek kijken. Alle overheden in Nederland hebben zich geconformeerd aan de doelstellingen in het klimaatakkoord. Vanuit dit klimaatakkoord krijgen we uit Den Haag de opdracht om vanuit de regio te komen met aanbiedingen voor wat betreft energie-doelstellingen en hiervoor wordt de Regionale Energie Strategie Twente opgesteld. Alle veertien Twentse gemeenten moeten uitzoeken hoeveel duurzame energie ze voor 2050 kunnen realiseren. In principe weet men van elkaar niet welk bod ze gaan doen. Voor het CDA Wierden-Enter wringt daar de schoen. Langenhof: "We willen veel, hebben een grote ambitie omdat we wel inzien dát er wat moet gebeuren, maar het moet wel realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn. Wij zijn al eerder geconfronteerd met besluiten uit den Haag (de decentralisatie van de zorg) die over de schutting worden gegooid met een gering budget en die dan door de gemeente mag worden uitgevoerd. Hier zijn we eigenlijk wel klaar mee!"

Langenhof: "Je kunt dat wat we als gemeente al in gang hebben gezet en wat we uit Den Haag 'opgelegd' krijgen vergelijken met het graven van een tunnel in een berg. Je begint aan twee kanten en je hoopt maar dat je op hetzelfde punt uitkomt. Dat is hoe we het nu voelen. Nog veel is onzeker en toch moeten we verder. Daarom hebben we het college gevraagd om een heldere en transparante communicatie, inwoners en bedrijven stimuleren en als raad willen we inspraak in het bod dat Wierden doet richting de regio."

"We maken ons zorgen over de invloed die de energietransitie heeft op de ruimte, financieel en sociaal vlak en willen dat ambities en mogelijkheden en onmogelijkheden goed op elkaar afgewogen worden. Want, in alle gevallen komt de rekening bij de inwoners te liggen", aldus Langenhof.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden