CDA Wierden – Enter: Inwoners en bedrijven meer betrekken bij de duurzame energie-opgave

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

De raad neemt op dinsdag 28 januari  een besluit over de startnota Regionale Energie Strategie Twente. De startnota legt op hoofdlijnen het proces vast om tot het hoofddoel te komen: een Twents manifest waarin staat hoeveel duurzame energie iedere gemeente op moet gaan wekken de komende jaren. Hiertoe moet de Wierdense gemeenteraad in juni een verplicht energiebod doen.

WIERDEN - "Dat we een opgave hebben, staat als een paal boven water. De provincie, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn aan het onderzoeken welke bijdrage zij gezamenlijk kunnen leveren aan de doelstellingen opgenomen in het landelijk klimaatakkoord. In het bod wordt bepaald hoeveel elektriciteit (met zon en wind) er binnen de gemeentegrenzen duurzaam wordt opgewekt. Om tot een bod namens Wierden te komen, moeten zowel inwoners als ondernemers op de hoogte zijn van deze taakstelling en wat dat voor hen betekent. Want de keuzes die we samen moeten maken gaat inwoners raken", aldus CDA-raadslid Jantine Langenhof. Ze legt uit dat het CDA het college oproept om meer te doen aan communicatie en participatie.

"Dit hele proces is geen vrijblijvende opgave: als we onze doelstellingen niet halen, dan kan zich de situatie voordoen dat de provincie de zaken naar zich toe gaat trekken en we de opgave opgelegd gaan krijgen", aldus Langenhof. Het CDA Wierden - Enter verzoekt het college daarom ook om de gemeenteraad tijdig in stelling te brengen als het gaat om het bod en de daaraan gekoppelde doelstellingen.

Tot besluit voegt Langenhof toe dat, als het aan de CDA-fractie ligt, de uitvoering van de Regionale Energie Strategie transparant, helder en overzichtelijk én haalbaar en betaalbaar moet zijn. 

Meer berichten