Jan Willem Timmerman, Kees van Dijk, Jan Oene Krist en Riet Eshuis van de ChristenUnie Wierden-Enter. (Eigen foto)
Jan Willem Timmerman, Kees van Dijk, Jan Oene Krist en Riet Eshuis van de ChristenUnie Wierden-Enter. (Eigen foto) (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

'Wij wensen u veel Geestelijke vruchten'

  Politiek

door fractie ChristenUnie Wierden-Enter

'Gelukkig Nieuwjaar, veel heil en zegen, de beste wensen!' Hoe vaak hebben wij dit niet gehoord in de afgelopen dagen. Vanuit de traditie wensen wij elkaar alle goeds toe voor het nieuwe jaar.

WIERDEN / ENTER - Nu zijn tradities op zich niet verkeerd. We hebben er meer. Denk aan de paasvuren waarover de eerste berichten dit jaar al in de krant hebben gestaan. En, niet te vergeten, de vuurwerktraditie. Misschien wel een traditie die zijn langste tijd heeft gehad, althans in de vorm zoals die zich heeft ontwikkeld. Wanneer een traditie tot grote of kleine tragedies leidt of kan leiden, dan is een bezinning op zijn plaats. In Wierden mogen wij tevreden terugkijken op de afgelopen weken. Weinig tot geen overlast en schade. Fijn en we complimenteren elkaar daarmee. Toch mag en moet er in Wierden ook over deze traditie nagedacht worden.

Belangrijke zaken
Er zijn in 2020 veel andere belangrijke zaken waar we over na moeten denken en waarin we moeten handelen. Om er één te noemen die ons het komende jaar zeker bezig gaat houden. De krant kopte eind 2019: 'De windmolens komen eraan in Twente: niet één, maar tientallen'. Tot op heden is Twente de enige Regionale Energie Strategie regio in Nederland waar geen enkele windmolen staat. Windmolens zijn geen doel op zich maar de regionale energie strategie moet leiden tot een landelijk opgetelde 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie uit wind en zon. Voor Twente zo'n 1,3 tot 1,5 TWh. Geen verplicht cijfer maar zonder ambitie kan uiteindelijk de provincie gemeenten buitenspel zetten door inpassingsplannen te maken voor zonnevelden of windmolens. En dat moeten we niet laten gebeuren. Dus communiceren, participeren en doen!

Overstappen
Behalve over hernieuwbare energie gaat het in de RES ook over warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Dat wil zeggen het overstappen van fossiele (aardgas) naar duurzame bronnen zoals bijvoorbeeld groengas. Jan Oene Krist schreef daar onlangs over in zijn column 'Verstandig minder aardgas gebruiken'. Hoe we het ook wenden of keren, we krijgen er allemaal mee te maken.

Wensen
Nog even terug naar de tradities. Na 16 januari delen we geen nieuwjaarswens meer uit. Ook een vorm van traditie. Vanzelfsprekend mogen we elkaar wel het goede blijven wensen en dat doen we vanuit Gods Woord en indachtig aan Galaten 5: 22. We wensen elkaar de vruchten van de Geest, 'liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'.

Kijk voor meer informatie over de ChristenUnie Wierden-Enter op de website.

Meer berichten