Raadslid Jantine Langenhof: "Wij willen dat er actief ingezet wordt op het plaatsen van meer openbare laadpalen met de juiste bebording."
Raadslid Jantine Langenhof: "Wij willen dat er actief ingezet wordt op het plaatsen van meer openbare laadpalen met de juiste bebording." (Foto: CDA Wierden-Enter)

CDA Wierden-Enter wil meer laadpalen in de gemeente

  Politiek

WIERDEN / ENTER - Het CDA Wierden-Enter wil dat er meer laadpalen in de gemeente komen. "Er wordt verwacht dat er in 2020 200.000 stekkerauto's in Nederland rondrijden", aldus raadslid Jantine Langenhof. "In de kernen Wierden en Enter zijn een beperkt aantal oplaadpunten. In de kern van Wierden is dit op dit moment maar één, waarbij opgemerkt moet worden dat er nog twee aanvragen in behandeling zijn. In de kern van Enter is ook maar één laadpaal te vinden en in Hoge Hexel geen een. De openbare laadpalen zijn niet duidelijk herkenbaar te vinden zonder dat je daarvoor eerst via internet onderzoek naar hebt gedaan. De laadpaal aan de Oude Pastoriestraat in Enter heeft geen zichtbaar locatiebord." De partij wil graag weten waarom er in Wierden zo weinig laadpalen zijn. "Is niet voldoende bekend op welke wijze openbare laadpalen kunnen worden geplaatst en door wie? Hoe actief is de gemeente Wierden om te zorgen dat we voldoende voorbereid zijn? Bij een landelijk vergelijkingsonderzoek in 2019, waarbij het onderzoek zich richt op de behoefte in 2020 kunnen we zien dat de gemeente Wierden laag scoort ten opzichte van de meeste gemeenten in Nederland." Wierden staat op de landelijke ranglijst bijna onderaan op plek 292 van de 355 gemeenten.

Langenhof: "Conclusie is dat in de gemeente Wierden het openbaar laden voor elektrische auto's ontoereikend is om de behoefte in 2020 af te dekken. Er ligt dus nog wel een uitdaging voor onze gemeente. CDA Wierden – Enter heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Wij willen dat er actief ingezet wordt op het plaatsen van meer openbare laadpalen met de juiste bebording in de drie kernen van de gemeente, om hiermee op de toekomst voorbereid te zijn. Het is het noodzakelijk de regeling die te vinden is op de website van de gemeente, waarbij je een gratis laadpaal kunt laten plaatsen op 250 meter van je woonadres mits je geen eigen oprit hebt, beter onder de aandacht te brengen. De gemeente zorgt, na goedkeuring van de aanvraag, voor aanpassing van het verkeersbeleid, zorgt dat de laadpaal geplaatst wordt en plaatst borden." De kosten worden vergoed vanuit een regeling van de provincie Overijssel.

Het is voor het CDA belangrijk dat de gemeente zelf ook actief een - samen met de inwoners tot stand gekomen - strategische plankaart oplevert waarop de mogelijk toekomstige locaties voor laadpalen worden aangegeven en dat ook de gemeente zelf al in 2020 meer laadpalen plaatst binnen de kernen." Verder heeft het CDA een vraag gesteld over het parkeren bij een laadpaal. Parkeren mag alleen voor de termijn van opladen. Zodra het opladen gereed is moet de plek weer vrijgemaakt worden voor andere auto's die willen opladen. Het CDA wil graag van het college weten of en hoe er wordt gehandhaafd als een elektrische auto is opladen of als niet elektrische auto's op de parkeerplaats staan.

Meer berichten