Jan Oene Krist: "Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk er goed gekeken wordt naar de kansen per wijk." (Eigen foto)
Jan Oene Krist: "Als ChristenUnie vinden wij het belangrijk er goed gekeken wordt naar de kansen per wijk." (Eigen foto)

Verstandig minder aardgas gebruiken

  Politiek

door Jan Oene Krist van ChristenUnie Wierden-Enter

Het mag duidelijk zijn dat we in Nederland een grote uitdaging hebben op het gebied van verduurzaming. We moeten de belasting op de aarde flink verminderen om in de toekomst een veilig en goed leven te hebben. Gelukkig komt een steeds groeiend deel van onze energie uit duurzame bronnen als zon en wind.

WIERDEN - Het grootste deel van de energie die we thuis verbruiken gaat op aan verwarming. Hier gebruiken we meestal aardgas voor. Helaas stoot dit veel CO2 uit. Bovendien is er steeds minder gas beschikbaar, omdat de gaskraan in Groningen snel dicht gaat. De Nederlandse gemeenten zijn volop bezig om plannen te maken hoe de woningen in de toekomst verwarmd moeten worden. Ook in de gemeente Wierden wordt hier over nagedacht.

Kansen per wijk
Volgend jaar wil de gemeente een globaal plan maken hoe de verschillende wijken steeds minder aardgas kunnen gebruiken. Dit plan heet de Warmtetransitievisie. U kunt zich voorstellen dat elke wijk anders is qua dichtheid van huizen, bouwjaar en infrastructuur. Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat er goed gekeken wordt naar de kansen per wijk.

Betere technieken
Als we bijvoorbeeld naar de buitengebieden kijken, liggen daar kansen voor het gebruik van groen gas. Dit is gas gemaakt uit biogas dat afkomstig is uit bijvoorbeeld mest. Hier liggen kansen voor de gemeente, maar ook zeker voor de boeren. Het is immers te verwachten dat door betere technieken het produceren van groen gas steeds minder zal kosten.

Advies
Nieuwe woonwijken zijn relatief eenvoudig gasloos te maken maar in iets oudere wijken zal er nog veel gedaan moeten worden op het gebied van isolatie. Hoe beter huizen geïsoleerd worden hoe minder energie er gebruikt hoeft te worden en wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken! Er is momenteel volop subsidie beschikbaar voor isolerende maatregelen. Ik raad u aan om hier zeker eens naar te kijken. Ook de mensen van het Energieloket komen graag (en gratis!) bij u langs om advies te geven over isolatie.
Misschien liggen er hier en daar ook nog wel kansen voor het gebruik van waterstof. Als dit met groene stroom geproduceerd kan worden en via bestaande gasleidingen naar woningen kan, is dit wellicht een goede optie.

Grote uitdaging
Al met al staan we met elkaar voor een grote uitdaging. De ChristenUnie vindt dat we verstandig minder aardgas moeten gaan gebruiken. We moeten hierbij ons boerenverstand gebruiken en we moeten deze uitdaging ook zeker niet voor ons uit blijven schuiven. Samen de schouders eronder!

Kijk voor meer info over ChristenUnie Wierden-Enter op de website.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden