Roselien Slagers: "De kwaliteit van zorg moet op peil blijven. Dat is de reden dat we ons kunnen vinden in de voorgestelde OZB-verhoging."
Roselien Slagers: "De kwaliteit van zorg moet op peil blijven. Dat is de reden dat we ons kunnen vinden in de voorgestelde OZB-verhoging." (Foto: Bennie Slagers)

PPW over het wel en wee van de OZB

  Politiek

door Roselien Slagers, raadslid PPW

De OZB voor woningen wordt in het nieuwe jaar verhoogd met 18%. Dat is niet niks. Voor een gemiddeld huis, een 2-onder-1-kapwoning, komt dit neer op een verhoging van 60 euro op jaarbasis.

WIERDEN - Op moment van schrijven wordt er naar verwachting op dinsdag 12 november ingestemd met de OZB-verhoging. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er hier en daar wat aanpassingen kunnen worden door gedaan door de gemeenteraad.

Subsidies gered
Onder druk van de gemeenteraad zijn ook de subsidies gered. Het college van B en W had het plan om deze subsidies te halveren of in zijn geheel te schrappen. Slechts nieuws dus voor allerlei verenigingen en stichtingen. Veel van die organisaties leveren een wezenlijke bijdrage aan het welzijn binnen onze gemeente. En dat zonder enige vorm van overleg met de betreffende verenigingen en stichtingen!

Lastig onderwerp
De verhoging van de OZB is voor ons, Platform Progressief Wierden, een lastig onderwerp. In het verkiezingsprogramma van 2014 en 2018 stond glashelder dat de OZB alleen verhoogd zou worden als er een tekort zou zijn voor goede zorg aan de inwoners. Dat is nu het geval. Zoals bekend heeft de tekorten op domeinen Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat ligt voor een groot deel aan het te krappe budget dat we vanuit Den Haag hiervoor krijgen, maar ook de gemeente heeft niet op tijd de bakens verzet. Inmiddels is er een plan opgesteld om ook in de zorgsector te bezuinigen. We wachten vol spanning af wat de resultaten zijn van deze plannen.

Lasten gezamenlijk delen
Voor ons is solidariteit en het delen van de lasten belangrijk. We zijn van mening dat de kwaliteit van zorg aan inwoners van jong tot oud op peil moet blijven. Dat is de reden dat we ons kunnen vinden in de voorgestelde OZB-verhoging.

Schrale troost
Een schrale troost is wel dat er in Wierden altijd veel minder is betaald aan OZB dan in de omliggende vergelijkbare gemeenten. Wierdense huishoudens betaalden in 2019 gemiddeld 273 euro, waar bijvoorbeeld in Hellendoorn 344 euro moest worden afgetikt en in Twenterand 339 euro. Eerlijkheidshalve: in Rijssen-Holten bedroeg de OZB iets minder, namelijk 244 euro. Maar al met al scoren we lager dan het gemiddelde in Overijssel. Veel gemeenten verhogen de OZB voor 2020 dus we blijven lager dan veel andere Twentse gemeenten.

Kwijtschelding
Aan die cijfers heb je helemaal niks als je te weinig hebt besteden en met moeite alle vaste lasten kunt opbrengen. Voor meer informatie over kwijtschelding kan men kijken op de website van de gemeente Wierden of bellen naar 0546 - 580 826.

Vergeet ook niet te checken of je in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering voor minima. Dit is een goede verzekering die ook het eigen risico vergoed. Deze is ook voor mensen met een eigen woning.

www.wierden.nl

Meer berichten