Kees van Dijk: 'Er wordt namelijk niet klip en klaar duidelijk gemaakt hoe het met het gebruik van lachgas in Wierden is gesteld.'
Kees van Dijk: 'Er wordt namelijk niet klip en klaar duidelijk gemaakt hoe het met het gebruik van lachgas in Wierden is gesteld.' (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Lachen is goed voor de gezondheid

  Politiek

door Kees van Dijk, fractievoorzitter ChristenUnie

'Lachen heeft een heilzame invloed op de gezondheid'. Dit schreef Immanuel Kant in 1781. Dat is lang geleden uitgesproken en velen waren en zijn het daarmee eens. U en ik kunnen dat waarschijnlijk bevestigen maar we hebben het dan over de natuurlijke, echte lach. Laten we dat zo houden. Misschien ben u het bericht in Tubantia van 23 augustus alweer vergeten. Dat artikel ging over twee jongeren die tengevolge door van het gebruik van lachgas ernstig en mogelijk blijvend letsel hebben opgelopen. Wij hopen dat beide jongeren volledig mogen herstellen. Dit bericht, samen met alle andere berichten over het gebruik van lachgas, maakt wel dat het lachen je vergaat.

WIERDEN / ENTER - Lachgas stond tot 1 april 2016 op de geneesmiddelenlijst en de verkoop van lachgas was officieel tot 2016 illegaal. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet en daardoor is het niet meer strafbaar. Niet handig en verstandig, vinden wij. Wij maken ons daar zorgen over. Veel gemeenten hebben al een verbodsartikel in voorbereiding om de handel en het gebruik van lachgas aan banden te leggen. Dit kan door een aanpassing van de algemene plaatselijke verordening. Bij evenementen kan een verbod op de handel en gebruik van lachgas al in de vergunning worden geregeld. In die vergunning kunnen ook andere voorwaarden worden gesteld. Hierbij speelt handhaving natuurlijk een belangrijke rol. Dit vraagt het nodige van de politie. Is de verkoop en het gebruik van lachgas voor de politie een hot item? Is de politie voldoende doordrongen van het negatieve maatschappelijke effect van het lachgas gebruik?

Tot zover algemene opmerkingen maar nu de situatie in de gemeente Wierden. Eerder stelde de NEW stelde de afgelopen tijd schriftelijke vragen over dit onderwerp. De NEW was tevreden met de antwoorden van het college, maar wij als de reactie van het college was voor de ChristenUnie niet. aanleiding om aanvullende mondelinge vragen te stellen. Er wordt namelijk niet klip en klaar duidelijk gemaakt hoe het met het gebruik van lachgas in Wierden is gesteld. Er wordt gebruikt maar waar, hoeveel en wanneer is niet bekend. De politie heeft daar geen zicht op, aldus de burgemeester. Zij was hierover wat teleurgesteld en door de reactie van de politie en wij zijn het daarmee eens. In onze ogen Het lijkt dit op een onderschatting van een maatschappelijk probleem. We weten inmiddels immers wat de schadelijke gevolgen van gebruik kunnen zijn. Gelukkig besteden de jongerenwerkers al wel aandacht besteden aan dit onderwerp. Overleg en afspraken met de horeca zijn nog niet gemaakt maar het onderwerp staat wel op de agenda. Wat de ChristenUnie betreft moeten die afspraken zo snel mogelijk gemaakt worden. Dat geldt ook voor het stellen van voorwaarden in vergunningen voor evenementen. Dat gaat ook gebeuren aldus volgens de burgemeester. Prima, maar graag snel.

Een verbod in de algemene plaatselijke verordening lijkt nog een stap te ver. Toch vindt de ChristenUnie dat ook deze stap snel wel genomen moet worden. Weliswaar heeft de politie heeft zo'n verbod nog niet voorgesteld, maar dat kan te maken hebben met tijd en prioriteiten. Een goed gesprek kan misschien helpen. Meerdere buurtgemeenten zijn inmiddels bezig met een dergelijk verbod.

Laten we als Wierden zelf actie ondernemen en de handel en het gebruik van lachgas beteugelen. Lachen is gezond maar dan wel zonder lachgas. Nog even een quote vande filosoof Kant. "De hemel heeft de mens drie dingen gegeven als tegenwicht voor de vele ontberingen van het leven: hoop, slaap en gelach". De ChristenUnie wenst u een fijn vrolijke maar en lachgasvrije Sunte Mart'n.

Meer berichten