Gertjan ten Brinke: 'Als plattelandgemeente krijgen we minder budget. Staan voor het platteland blijft dus van levensbelang.' (Eigen foto)
Gertjan ten Brinke: 'Als plattelandgemeente krijgen we minder budget. Staan voor het platteland blijft dus van levensbelang.' (Eigen foto) (Foto: CDA Wierden-Enter)

Gertjan ten Brinke: 'Sta voor het platteland en wees trots op onze boeren'

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

Dat is de stelling van Gertjan ten Brinke, lid fractie van het CDA Wierden - Enter. Maak je sterk voor het platteland. Op vele fronten staat de leefbaarheid onder druk.

WIERDEN / ENTER - Ten Brinke stelt: "Wij zijn een plattelandsgemeente. En één van de economische motoren van ons platteland, de agrarische sector, staat al jaren onder zware druk. En die druk neemt verder toe na het advies van de commissie Remkes over de stikstofproblematiek. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan die wat mij betreft iedereen aangaat." Hij vervolgt: "En het kan daarom niet zo zijn dat de ontstane problematiek wordt afgewenteld op slechts een deel van onze samenleving: de agrarische sector!" In die sector komen veel zaken gelijktijdig op ondernemers af.

Wierdense Veld
Een voorbeeld is het Natura 2000 - gebied het Wierdense Veld. Daar worden maatregelen getroffen om de natuur te herstellen. Een goede zaak. Zoals het er nu naar uitziet zijn er echter meerdere maatregelen noodzakelijk. "U moet dan denken aan ingrepen die zorgen voor vernatting van het veen." Deze nieuwe maatregelen zullen verregaande consequenties hebben voor agrariërs die nabij het Natura 2000 - gebied wonen. Zij vallen vooralsnog echter buiten de vergoedingsregelingen en dat is niet terecht. En daar komen nu dus de stikstofmaatregelen bovenop. Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte benadering voor de aanpak van de stikstofproblematiek. En tot die gebieden horen de Natura 2000 – gebieden. Dus wederom worden de agrariërs geconfronteerd met maatregelen. Met name het voorstel tot het schrappen van onbenutte ruimte uit vergunningen is buitenproportioneel. "En dat klemt des te meer als daar geen compensatie tegenover staat. Gelukkig hebben ze in Zwolle de zaak voorlopig opgeschort", geeft Ten Brinke aan. Daarnaast hebben Wierdense agrariërs op dinsdag 1 oktober hun stem laten horen in Den Haag.

Ten Brinke: "Twee volle bussen uit onze gemeente reisden onder aanvoering van CDA - raadslid Bram Egberts via het Mediapark in Hilversum naar Den Haag." Door Radio 1 werd ruim aandacht geschonken aan het bezoek uit Wierden. De acties konden op veel steun rekenen.

Grote uitdagingen
Ten Brinke roept op tot blijvende steun voor de agrarische sector: "We staan voor grote uitdagingen. Plattelandsgemeenten krijgen vanuit Den Haag verhoudingsgewijs minder budget dan stedelijke gebieden. Staan voor het platteland blijft dus van levensbelang."

CDA Wierden – Enter is met recht trots op haar agrariërs.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website

Meer berichten