Alfons Woolderink: 'In tijden van financiële tegenslag moet je juist ambities hebben en deze als stip aan de horizon moet blijven zien.'
Alfons Woolderink: 'In tijden van financiële tegenslag moet je juist ambities hebben en deze als stip aan de horizon moet blijven zien.' (Foto: Nieuw Enter Wierden)

Ambities en creativiteit behouden

  Politiek

door Alfons Woolderink, fractievoorzitter NEW

Zoals u allen wel gehoord heeft ontkomt ook de gemeente Wierden niet aan verregaande bezuinigingen. Dit heeft alles te maken met de uitvoering van diverse zorgtaken die sinds enkele jaren overgeheveld zijn naar de gemeenten en met een forse bezuiniging op het geld vanuit Den Haag gepaard gingen.

WIERDEN - Juist nu NEW na acht jaar oppositie voeren sinds vorig jaar in het college van B en W zit krijgen we te maken met de sterk toegenomen zorgkosten en het steeds minder worden van de financiële bijdrage vanuit Den Haag. En dat terwijl wij heel veel ambities hebben, en deze ook ten tijde en in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar met u hebben gedeeld. Denk aan een goed onderkomen voor het basisonderwijs, een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg, betere speelvoorzieningen in wijken, en een nieuwe sportvoorziening in Wierden.

Wij zijn absoluut ontevreden over het beleid welke dit kabinet voert waarmee gemeenten compleet op slot gezet worden. Toch is NEW van mening dat je ook in tijden van financiële tegenslag juist ambities moet hebben en deze als stip aan de horizon moet blijven zien. Voor ons is een sluitende begroting de basis. Onze mensen zullen via samenwerking in de Regio Twente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie en rechtstreeks in Den Haag een duidelijke boodschap afgeven dat dit financiële beleid verschrikkelijk is.

Omdat wij wel voor een sluitende begroting staan, zullen wij de financiële tekorten het hoofd moeten bieden en hierdoor zullen er maatregelen genomen moeten worden die ons allemaal gaan raken. Maar door juist deze maatregelen te nemen, kunnen wij niet alleen zorgen voor die sluitende begroting maar ook weer sparen en vooruit kijken zodat onze gemeente financieel gezond en onafhankelijk blijft en zich kan blijven ontwikkelen.

Misschien worden onze ambities niet als gehoopt in een paar jaar gerealiseerd, maar wij blijven inzetten op onze ambities en willen deze uiteindelijk realiseren.

Met ons hierover spreken?
De aankomende maand staat in politiek Wierden volop in het teken van de aankomende bezuinigingen. Heeft u de behoefte om daar met ons over te spreken dan kan dat altijd! Mailt u ons op info@nieuwenterwierden of neem telefonisch contact op met een van onze mensen. Hun contactgegevens staan op de website van de gemeente.

Kijk voor meer informatie over Nieuw Enter Wierden op de website

Meer berichten