Albert Hakvoort: "Meespreken heeft zin, in de informatieronde van 11 september en naar verwachting ook in de periode daarna."
Albert Hakvoort: "Meespreken heeft zin, in de informatieronde van 11 september en naar verwachting ook in de periode daarna." (Foto: CDA Wierden-Enter)

'Meepraten heeft nog steeds zin'

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

Dat is de stelling van Albert Hakvoort, fractielid van het CDA Wierden - Enter. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd op initiatief van CDA Wierden - Enter een motie over de door het college voorgestelde bezuinigingen aangenomen.

WIERDEN - In deze motie wordt het college gevraagd de beschikbare opties breder te onderbouwen en ook enkele scenario's uit te werken om te komen tot een sluitende begroting in 2023. Albert Hakvoort: "De bezuinigingen zijn het gevolg van de grote tekorten in de zorg en het CDA vindt dat de gevolgen nu wel op hele korte termijn direct op de lokale samenleving worden afgewenteld." Het CDA is altijd tegenstander geweest van de wijze waarop de taken in 2015 zijn overgeheveld naar de gemeenten. "Zonder voorbereidingstijd en met een forse korting op het budget. In de volksmond heet dat: over de schutting gegooid."

Mening geven
Het is goed om als gemeente te laten zien, dat je ook met onvoldoende steun van het kabinet, de begroting sluitend kunt krijgen. Maar om dat ook al in 2020 direct door te voeren, gaat ons op voorhand te snel.Albert Hakvoort: "Volgens ons zijn nog niet alle varianten voldoende verkend en daar spreken wij nog over. Dat gaat als eerste gebeuren op 11 september in de informatieronde over de bezuinigingen en de nota meerjarenbeleid. En daar kunnen inwoners ook meepraten. Wij hadden graag gezien dat de inwoners op bredere schaal hun mening kunnen geven, maar daarvoor kregen wij onvoldoende steun in de raad." Daarvoor was onvoldoende tijd beschikbaar. Albert Hakvoort: "Dat klopt als het gaat om de tijd tot de informatieronde, maar ook daarna is er wellicht ruimte te creëren in een ander scenario op weg naar een sluitende begroting in 2023."

Breed pakket
Volgens Albert is het gevolg van dit alles dat de oplossing in een breed pakket aan maatregelen gezocht moet gaan worden. Maatregelen in de zorg, bezuinigingen op de diverse terreinen en belastingmaatregelen. "We ontkomen zo helaas niet aan de verhoging van de lokale lasten. Maar wij verwachten zeer zeker ook een hogere bijdrage van de Rijksoverheid."

'Dit heeft zin'
Kortom, meespreken heeft zin, in de informatieronde van 11 september en naar verwachting ook in de periode daarna. Albert Hakvoort: "Daar gaan wij ons uiterste best voor doen. Niet alleen in de gemeenteraad van Wierden, maar ook in de contacten met het landelijke CDA en de Tweede Kamerfractie van het CDA. Het kan niet zo zijn dat dit kabinet de gemeenten zo in de steek laat", sluit hij strijdvaardig af.

Kijk voor meer informatie over CDA Wierden-Enter op de website.

Meer berichten