Jan Oene Krist: 'Het is ingewikkeld om een goede afweging te maken waar bezuinigd moet worden. De ChristenUnie wil voorkomen dat maatregelen averechts werken.
Jan Oene Krist: 'Het is ingewikkeld om een goede afweging te maken waar bezuinigd moet worden. De ChristenUnie wil voorkomen dat maatregelen averechts werken. (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Bezuiniging, ombuiging of sanering...

  Politiek

door Jan Oene Krist, ChristenUnie Wierden-Enter

Je hoort veel termen voor bezuinigingen. De een klinkt net iets vriendelijker dan de ander, maar pijn doen ze allemaal. Het grote gat dat in de Wierdense begroting zit vraagt om grote maatregelen en dat die pijn gaan doen staat vast.

WIERDEN - Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de (jeugd)zorg binnen onze gemeente. Dit is een groot en ingewikkeld dossier, waar ook nog eens te weinig geld voor is. Dit heeft geleid tot de grote tekorten die we nu hebben. Dat we moeten bezuinigen is onvermijdelijk, het alternatief om extra schulden op de bouwen lijkt nog slechter. De ChristenUnie vindt dat het wel zo eerlijk mogelijk moet gebeuren en dat is in het eerste voorstel van het college nog niet duidelijk.

De voorgestelde plannen mogen rustig ontwrichtend genoemd worden. De ozb gaat omhoog, het groenafval wordt in de zomer minder vaak opgehaald, het kindpakket wordt versoberd en van subsidies voor verenigingen blijft amper wat over.

Impact
Het is niet duidelijk geworden uit de plannen van het college welke keuzes er gemaakt zijn (misschien zijn er immers nog andere mogelijkheden) en wat de impact van deze keuzes is op verschillende groepen inwoners.

Het kindpakket is bijvoorbeeld van grote waarde voor ouders die moeite hebben om een klein beetje extra geld te hebben voor bijvoorbeeld schoolreisjes. Het afpakken van dit geld (maximaal 250 euro per kind) gaat wat de ChristenUnie betreft veel te ver. Juist deze groep moet op de gemeente kunnen rekenen als ze het moeilijk heeft. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 9 juli heeft de ChristenUnie er met een motie mede voor gezorgd dat dit extra inzicht boven tafel moet komen.

Er lijkt bovendien nog onvoldoende gekeken te worden naar de (jeugd)zorg zelf. Hier zijn immers de problemen ontstaan, dus daar kan je vast ook een deel oplossen. Er zijn door het college actiepunten opgesteld om beter grip te krijgen op de (jeugd)zorg, maar of dit genoeg is, is maar zeer de vraag. De ChristenUnie zal hier kritisch op zijn.
Al met al is het verschrikkelijk ingewikkeld om een goede afweging te maken waar bezuinigd moet worden. De ChristenUnie wil voorkomen dat maatregelen averechts werken en juist tot hogere kosten leiden. We kunnen dit niet alleen. We willen na de vakantie een open ledenvergadering organiseren waar u bij deze van harte welkom bent. We horen graag uw zorgen en ideeën. De exacte datum zal later bekend worden gemaakt.

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website of stuur ons een mailtje met uw ideeën en zorgen naar JanOene.Krist@wierden-enter.christenunie.nl of naar een van de fractieleden. Hun gegevens staan op onze website.

Meer berichten