Rita Ekkelenkamp-Assink: 'We willen een nieuwe visie met een praktische uitvoeringsagenda voor de gemeentelijke organisatie realiseren. '
Rita Ekkelenkamp-Assink: 'We willen een nieuwe visie met een praktische uitvoeringsagenda voor de gemeentelijke organisatie realiseren. ' (Foto: VVD Wierden-Enter)

'We moeten gefundeerde keuzes maken'

  Politiek

door Rita Ekkelenkamp-Assink, raadslid VVD

Over het interventieplan sociaal domein hebben we al eerder gesproken. Ook vanuit andere politieke partijen hebben we er afgelopen weken over kunnen lezen. We hebben als gemeente Wierden een tekort aan geld en te veel taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en de Wmo, zoals de huishoudelijke hulp.

WIERDEN / ENTER - In het sociale domein gaat heel veel geld om. Daarbij zijn in 2015, toen de jeugdzorg naar de gemeenten is gekomen, forse bezuinigingen doorgevoerd. Het rijk ging ervan uit ging dat gemeenten dit 'stukken' goedkoper zou kunnen. Nu blijkt dat de zorg steeds duurder wordt en er steeds meer kinderen in de jeugdzorg terechtkomen. Met het ingevoerde abonnementstarief zien we ook dat de drempel om huishoudelijke hulp aan te vragen nu zo laag is geworden dat ook daar de kosten de spuigaten uitlopen.

Vanuit veel gemeenten, waaronder Wierden, wordt er een oproep gedaan op meer geld van het rijk. Ook de VVD steunt dit. De tekorten voor de komende jaren liegen er niet om: er zal op vele terreinen bezuinigd moeten worden of de belastingen zullen met forse percentages omhoog moeten. En van dat laatste is de VVD geen fan.

Als gemeenteraad zijn we geïnformeerd met kritische rapporten over hoe de gemeente tot nu toe is omgegaan met de uitdagingen van het sociaal domein. Ook als je verder leest, kijkend hoe ver de gemeente is op het gebied van de omgevingswet (de volgende grote decentralisatie), moeten we ons echt zorgen maken. Er is onvoldoende sturing geweest. Het ziet er niet naar uit dat de omgevingsvisie wel goed gaat landen.

Er moet nog veel gebeuren. Het is van belang dat de gemeente voorspelbaarder, transparanter en efficiënter gaat werken. Dat gaat alleen wel voor spanning zorgen, want om werkwijzen te veranderen is er geld nodig. We willen een nieuwe visie met een praktische uitvoeringsagenda voor de gemeentelijke organisatie realiseren. De inwoners verdienen dit. In een periode van financiële uitdagingen zullen er gefundeerde keuzes gemaakt moeten worden. Tijd om verantwoordelijkheid af te leggen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de VVD Wierden-Enter op de website

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden