Raadslid Dirk Getkate: 'Het kan niet zo zijn dat de gemeenten alleen voor de tekorten opdraaien.' Foto: CDA Wierden-Enter.
Raadslid Dirk Getkate: 'Het kan niet zo zijn dat de gemeenten alleen voor de tekorten opdraaien.' Foto: CDA Wierden-Enter. (Foto: CDA Wierden-Enter)

'Grote uitdagingen voor de gemeente'

  Politiek

door CDA Wierden-Enter

Dat is de stelling van Dirk Getkate, raadslid voor het CDA Wierden - Enter. In de komende periode bereidt de gemeente Wierden het meerjarenbeleid voor de periode 2020 - 2023 voor. Dit meerjarenbeleid wordt door de gemeenteraad besproken in een informatieronde in juni en tijdens de raadsvergadering in juli.

WIERDEN / ENTER - Volgens Dirk Getkate, fractievoorzitter van CDA Wierden - Enter, is één van de grote uitdagingen de financiering van de zorg.Getkate: "Ook de gemeente Wierden wordt geconfronteerd met financiële tekorten in het sociaal domein en daar moet een oplossing voor gezocht worden."

Taken naar gemeente
In 2015 zijn de taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de Participatiewet overgeheveld naar de gemeenten. En bij die decentralisatie heeft het toenmalige kabinet van VVD en PvdA een forse bezuiniging doorgevoerd. Het CDA was destijds geen tegenstander van de decentralisaties op zich, maar wel van de wijze waarop dat gefinancierd werd. "De tekorten komen voor de CDA - fractie dan ook niet als een verrassing, maar het kan niet zo zijn dat de gemeenten alleen voor de tekorten opdraaien. Hier ligt ook een taak voor de rijksoverheid", zegt Getkate.

Effectiever en goedkoper 
Natuurlijk moet ook de gemeente Wierden nagaan waar het effectiever en goedkoper kan. Maar dat zal niet de gehele oplossing zijn. Het huidige kabinet (met CDA) is voorlopig nog niet van plan de gemeenten tegemoet te komen. Dat moet anders. De CDA - fractie heeft al contact gezocht met de Tweede Kamerfractie van het CDA en ook de gemeente Wierden voert overleg binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Grote impact
Mogelijk noodzakelijke bezuinigingen door de gemeente Wierden hebben een grote impact op de plannen die nog op stapel staan. Getkate noemt er enkele: "De nieuwbouw van de Passie waartoe de gemeente Wierden verplicht is. Ook daarvoor geldt dat de rijksvergoeding niet alle kosten dekt. Daarnaast het CDA - speerpunt binnensportfaciliteiten. Die zijn op dit moment kwalitatief en kwantitatief niet toereikend. En als laatste de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. De aanpassing op de klimaatverandering en de opwekking van duurzame energie."

In de komende twee maanden wordt duidelijk hoe groot de uitdagingen voor de gemeente Wierden zijn. Het belooft een hete zomer te worden.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het CDA Wierden-Enter op de website.

Meer berichten