Minister Arie Slob tijdens zijn bezoek in Wierden. Foto: ChristenUnie Wierden-Enter.
Minister Arie Slob tijdens zijn bezoek in Wierden. Foto: ChristenUnie Wierden-Enter. (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Minister Arie Slob op bezoek in de gemeente Wierden

  Politiek

door ChristenUnie Wierden-Enter

Minister Arie Slob (Onderwijs en Media) was zaterdag 16 maart in Ypelo om daar de vrijwilligers van de NL Doet actie te trakteren op smakelijke krentenwegge. Op het schoolplein ontbreekt een 'chillplek' voor de wat oudere kinderen. Het idee is om aan de rand van het plein een ronde bank met tafel van hout te plaatsen, die past bij de schoolomgeving. Een aantal ouders heeft dit opgepakt en zaterdag is de aanleg gerealiseerd.

YPELO - "Nu kunnen de oudere kinderen lekker met elkaar chillen", aldus een enthousiaste directeur Dick Nijzink. Bij de ontmoeting is er ook gesproken over de uitdagingen waar kleine scholen voor staan, net als over de werkdruk en de waardering van het onderwijspersoneel.

Waardevol
De campagne voerende ChristenUnie Wierden-Enter bracht samen met de minister een bezoek aan dit NL Doet project. "We wilden deze ochtend enkele waardevolle projecten in het zonnetje zetten", aldus Riet Eshuis (kandidaat nummer 11 op de lijst van de ChristenUnie voor de Provinciale Staten) en Klaas de Vries (de derde kandidaat van de ChristenUnie voor het Waterschap).

Passend
Samen met het secretariaat van onze minister hebben wij gezocht naar een passend project. Passend bij het thema waardevol, maar ook passend bij de portefeuille van de minister."En natuurlijk hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook anderen daarbij te betrekken. Zo wisten wij vanuit de Passie dat zij een prangende brief voor de minister hadden over de werkdruk in het onderwijs. Directeur Van den Dool heeft deze persoonlijk kunnen overhandigen aan de minister.

Onderwijshuisvesting
Tevens heeft ChristenUnie Wierden-Enter de gelegenheid benut om aandacht te vragen voor de stapeling van maatregelen en de druk op de vergoeding voor onderwijshuisvesting in krimpregio's."In het kort komt het erop neer dat er gevreesd wordt voor verschraling van het onderwijsaanbod. De kwaliteit en continuïteit zijn in het geding, net als de bekostiging van scholen in een tijd, waarin we ook duurzaam willen investeren. De oproep aan de minister is om met aanpassingen van het voorstel of met compenserende maatregelen voor krimpregio's te komen."

Meer berichten