Raadslid Jaap Oosterveen: "Als het aan NEW ligt is het belangrijkste speerpunt het sturen op goede efficiënte communicatie en participatie."
Raadslid Jaap Oosterveen: "Als het aan NEW ligt is het belangrijkste speerpunt het sturen op goede efficiënte communicatie en participatie." (Foto: NEW )

Omgevingswet en lokale toepassing

  Politiek

door Jaap Oosterveen, raadslid Nieuw Enter Wierden

2019 is al bijna twee maanden op weg. We plannen vakanties, veranderen van baan, hebben goede voornemens en proberen deze in stand te houden. We zijn telkens bezig om ons leven op een betere manier in te richten. Daarbij zoeken we naar een optimaal beeld en nieuwe uitdagingen.

WIERDEN - Voor de gemeente Wierden staan de aankomende twee jaar in het teken van voorbereiding en implementatie van de Omgevingswet. Ook een zoektocht naar optimaal beeld en nieuwe uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving die 2021 in gaat. Inmiddels heeft de Rijksoverheid landelijk tientallen miljoenen hiervoor beschikbaar gesteld. De Omgevingswet bundelt wetten en regelgevingen die voortkomen uit het huidige Omgevingsrecht. In laatstgenoemde zijn wet- en regelgevingen opgenomen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met elk hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Voorbeeld: een initiatiefnemer wil een gebied ontwikkelen voor opwekking duurzame energie, landschappelijke inrichting of een industrieterrein. In het ergste geval kan het zijn dat aan een groot deel van de 26 wetten voldaan moet worden, alvorens een initiatief kan starten. Dat een dergelijke ontwikkeling door het Omgevingsrecht zo lang duurt, veel geld en (duurzame) energie kost moge duidelijk zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan de gebiedsvisie A1-zone. Kunnen we dit integraal benaderen met verschillende initiatiefnemers en weinig wet- en regelgeving? 2021 is het jaar van verandering in regelgeving. Of kunnen we eerder aan de slag?

Tijd voor nieuwe, veranderende en duurzame voornemens: de Omgevingswet. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bestaande wetten te bundelen tot één wet. Het vraagt van het ambtelijk apparaat een integrale visie die rekening houdt met lokale belangen binnen bepaalde gebieden. Is er binnen een gebied bijvoorbeeld al eerder onderzoek gedaan, dan is het voor de initiatiefnemer mogelijk om bestaande onderzoeken te gebruiken in plaats van nieuwe uit te laten voeren.

NEW vindt participatie hierbij een belangrijke pijler, dit is één van de kernpunten uit ons coalitieprogramma waar we veel aandacht aan willen schenken. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan, komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Dit kan zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdswinst. Na implementatie kunnen burgers en ondernemers zich melden bij een loket voor een complete (digitale) vergunningaanvraag. Daarbij wordt ook eventuele willekeur van vergunningverlening en legeskosten beperkt. Kortom: een eenduidige behandeling en kortere doorlooptijd van vergunningaanvragen.

De gemeente is al gestart met het samenstellen van werkgroepen voor de implementatie van de Omgevingswet. In een werkgroep is de gemeenteraad vertegenwoordigd door alle vijf politieke partijen. Raadsleden hebben een vertegenwoordigende, kader stellende en controlerende rol. Het vergt een integrale kijk op zaken, een groot aanpassingsvermogen en goed verwachtingsmanagement over hoe deze wet voor onze gemeente tot stand komt. Als het aan NEW ligt is het belangrijkste speerpunt het sturen op goede efficiënte communicatie en participatie. De komende twee jaar gaan we deze transitie samen neerzetten. De één kader stellend op hoofdlijnen, de andere in meer gedetailleerde mate en weer een andere door betrokkenheid en participatie.

Meer berichten