Drukbezochte bijeenkomst met kandidaten VVD Overijssel

  Politiek

door VVD Wierden-Enter

WIERDEN - Veel mensen zijn onlangs naar het Ondernemerscafé van de Werkgeverskring Wierden gekomen. Hiervoor waren tien kandidaten van VVD Overijssel uitgenodigd, waaronder lijsttrekker en huidig gedeputeerde Monique van Haaf.

Tijdens deze avond kwamen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder verkeer & vervoer, wonen, werkgelegenheid en milieu. Er werd gesproken over de verkeersproblemen op de N35 en A1 en de oplossingen daarvoor. Van Haaf wil ondernemers meer ruimte geven en is van mening dat daarvoor onder meer verbeterde wegen en goede bedrijventerreinen voor nodig zijn.

Ook was er aandacht voor het woningtekort in Wierden. Wethouder Johan Coes vertelde desgevraagd dat er best veel gebouwd wordt, maar dat door de regeling rood voor rood al veel andere bouwplannen afgekeurd moeten worden. Hij laat weten dat de gemeente bezig is om in de toekomst uit te komen op een groter aantal woningen. Van Haaf wil dat de gemeente een plan opstelt richting Raad van State om in de toekomst ook betaalbare woningen voor de jeugd mogelijk te maken.

Energie
Statenlid Yvonne Koolhaas heeft meer verteld over energie. Ten opzichte van gas en kolen bieden kernenergie en thorium diverse voordelen, maar deze stap moet nog gezet. Volgens onderzoek van TU Delft blijkt dat dit binnen twintig realiseerbaar zou kunnen zijn. De ondergrondse infrastructuur in Wierden kan de energie niet verwerken, daarom is het volgens de VVD aan om verstandig te investeren en niet alles vol te zetten met windmolens en zonnepanelen.

Dorpsmanager
Voorzitter Joost Wegink van de ondernemingsvereniging ziet verschillende voordelen van Wierden, zoals het goede winkelaanbod en het gratis parkeren. Maar, vindt hij, dan moet er wel actie komen in de persoon van een dorpsmanager die Wierden op de kaart zet. Hierbij heeft de VVD het voorbeeld van de stadsbeweging aangehaald: deze is door de provincie in het leven geroepen om met kennis, kunde en financiën te helpen een centrum weer bruisend te maken. Dit is in enkele steden uitgetest en blijkt een succes. Hierin is de gemeente aan zet.

Meer berichten