Roselien Slagers-Bekhuis: "Ik hoop dat er een nieuwe briljante oplossing klaar ligt om mijn huis te verduurzamen. Of dat er een warmtenet ligt waarop ik mijn huis kan laten aansluiten." Eigen foto.
Roselien Slagers-Bekhuis: "Ik hoop dat er een nieuwe briljante oplossing klaar ligt om mijn huis te verduurzamen. Of dat er een warmtenet ligt waarop ik mijn huis kan laten aansluiten." Eigen foto. (Foto: )

CV-ketel niet met koevoet van de muur

  Politiek

door PPW

WIERDEN -  "Je hoeft je CV -ketel niet met een koevoet van de muur te halen!", stelt Roselien Slagers, fractievoorzitter van Platform Progressief Wierden. "Ook onze woningen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Maar dat hoort de burger geen bakken met geld te gaan kosten."

"Wil je de gebouwde omgeving verduurzamen, dan zijn er twee dingen die moeten gebeuren. Ten eerste moet de warmtevraag omlaag. Dat betekent: isoleren. Ten tweede moet er een ander soort warmte worden aangedragen dan de warmte die nu wordt opgewekt door onze gasketels."

"Wat isoleren betreft, is de boodschap even duidelijk: begin daar liefst vandaag nog mee. Isoleren tot minimaal label B is altijd verstandig; welk warmtesysteem er ook komt: daar heb je profijt van. Progressief Platform Wierden heeft duurzaamheid in haar programma staan. Verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving is van immens belang. Samen streven we naar een beter klimaat en een groenere wereld.
Met het klimaatakkoord lijkt het erop dat de lasten op de burger worden afgewimpeld. Ik vind dat de lasten eerlijk moeten worden verdeeld over alle energieverbruikers."

"De totale industrie in Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de CO2-uitstoot Een CO2-heffing kan ervoor zorgen dat de kosten van het bestrijden van klimaatverandering eerlijk worden gedeeld. Den Haag stuurt aan op lokale ontwikkelingen en elke gemeente heeft te maken met een klimaatdoelstelling. Je kunt je hiertegen gaan verzetten of je kunt ermee aan de slag gaan. Mooi is het initiatief van Reggewoon in de Stouwe waar een aantal woningen zijn aangepakt."

Slagers-Bekhuis: "In Wierden worden windmolens uitgesloten. NEW en CDA hebben dit vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat betekent heel veel zonnepanelen! Om de doelstellingen te halen moeten de komende paar jaar maar liefst 50 hectare worden volgelegd met het bruine/ zwarte glas. En dat is nog maar het begin…. Dat betekent twaalf zonneparken zoals bij de Weuste? In plaats van deze 50 hectare kunnen drie à vier windmolens voor een vergelijkbare opbrengst zorgen. En voor wie nu blijft roepen: leg eerst de daken maar vol... Dat zal maar een heel klein deel opleveren van wat nodig is. PPW is ervan overtuigd dat grootschalige energie-opwekking alleen kan door een combinatie van zonne-energie, windenergie en bio-massa als we tenminste niet willen worden omsloten door glas en nog eens glas op onze weilanden en langs alle wegen."

"Ik hoop dat er een nieuwe briljante oplossing klaar ligt om mijn huis te verduurzamen. Of dat er een warmtenet ligt waarop ik mijn huis kan laten aansluiten. Om Diederik Samson te citeren: Je hoeft je cv-ketel niet met een koevoet van de muur te halen, maar als er te weinig daadkracht komt gaat het mis."

Meer berichten