Dirk Getkate: "Bij de verkiezingen in 2018 hebben wij enkele voornemens aan kiezers voorgelegd en hiermee gaan wij ook dit jaar aan de slag."
Dirk Getkate: "Bij de verkiezingen in 2018 hebben wij enkele voornemens aan kiezers voorgelegd en hiermee gaan wij ook dit jaar aan de slag." (Foto: CDA Wierden-Enter)

Al het goede is niet vanzelfsprekend

  Politiek

door CDA Wierden – Enter

"Allereerst wens ik de lezers van De Driehoek en de inwoners van de gemeente Wierden namens het CDA alle goeds voor 2019."

WIERDEN - Maar alle goeds komt niet vanzelf en is ook niet vanzelfsprekend. "Het begint bij een goede gezondheid en een goede (thuis)basis, inclusief alle vriendschappen en sociale contacten", volgens raadslid Dirk Getkate van het CDA. "Dat wens ik iedereen toe en van daaruit is het meestal nog behoorlijk hard werken om het goed te laten gaan."

Getkate: "Bij de verkiezingen in 2018 heeft het CDA Wierden – Enter enkele voornemens aan de kiezers voorgelegd en met die voornemens gaan wij ook in 2019 aan de slag."De kern ligt voor ons bij drie thema's: wonen, zorg en duurzaamheid. "Wij maken ons zorgen over de zorg", stelt Getkate. Al bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2015 plaatste het CDA kanttekeningen bij de financiering door de rijksoverheid. Getkate: "Helaas blijkt dat nu uit te komen. Nu het CDA ook landelijk deel uit maakt van de coalitie, hebben wij dit nogmaals onder de aandacht gebracht van de CDA - fractie in de Tweede Kamer." Betaalbare goede zorg: de eerste uitdaging voor 2019.

Als tweede punt het wonen. Getkate: "De woningmarkt staat onder druk, ook in de gemeente Wierden. En we moeten nu plannen maken voor de komende jaren. Wat hebben we nodig en hoe gaan we in die behoefte voorzien. Goed gefundeerd de gesprekken met de provincie Overijssel aangaan. Ook voor een leefbaar platteland." Het college is daar druk mee bezig.

De duurzaamheid wordt door Getkate als derde hoofdthema genoemd. Er ligt inmiddels een landelijk klimaatakkoord waarover nog veel valt te zeggen. Getkate: "Maar we kunnen niet blijven praten, we moeten ook verder aan de slag." Dit ook vanuit één van de kernwaarden van het CDA: de aarde een beetje beter achterlaten, dan wij haar hebben gekregen (rentmeesterschap). Maar wel met oog voor een andere kernwaarde van het CDA: solidariteit. De lasten kunnen niet bovenmatig worden afgewenteld op de huishoudens en zeker niet op de minst draagkrachtige huishoudens. Daar moeten we alert op zijn.

Andere punten
Volgens Getkate zijn er naast deze drie hoofdthema's nog enkele specifieke punten die in 2019 op de rol staan.

Als eerste noemt hij de ontwikkelingen rond Natura 2000 – gebied het Wierdense Veld. Getkate: "Wij onderschrijven het belang van natuurherstel, maar blijven alert op een goede schadeloosstelling voor de omwonenden." Andere punten in 2019 zijn volgens Getkate: de voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingswet; de evaluatie van het afvalbeleid en de afvaltarieven en de nieuwe economische en retailvisie.

"Maar hierover later meer", aldus Getkate en hij sluit af met een welgemeend 'good goân in het nieuwe jaar'.

Meer berichten