"December is een drukke mand: veel te doen, zien en moeten. Maar naast alle drukte knaagt er iets: we moeten ook omzien naar elkaar.
"December is een drukke mand: veel te doen, zien en moeten. Maar naast alle drukte knaagt er iets: we moeten ook omzien naar elkaar. (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

'We moeten elkaar kunnen ontmoeten'

  Politiek

door Jan-Willem Timmerman, raadslid ChristenUnie

WIERDEN / ENTER - "Het zit erop! verzuchtte een collega-raadslid na de laatste raadsvergadering van 2018. En hij had gelijk, het is fijn om nu een paar weken 'vergaderrust' te 'hebben. December is altijd weer een bijzondere, maar drukke maand. Een maand vol verwachting, feest en gezelligheid. Veel te doen, veel te zien en veel te moeten. We geven kapitalen uit aan cadeaus, diners en vuurwerk. Alhoewel, de animo voor het laatste daalt sterk, onder meer vanwege de milieuvervuiling en geluidsoverlast.

Maar naast alle drukte knaagt er iets. In ons verkiezingsprogramma vroegen we als ChristenUnie veel aandacht voor het omzien naar elkaar. En dat is niet zomaar. Steeds meer wordt het duidelijk hoeveel eenzaamheid er in onze maatschappij is. Niet alleen onder ouderen, maar ook (juist) onder jongeren. Vrienden zijn niet meer alleen van vlees en bloed, maar ook vaak virtueel. En daar zit 'm nou juist de kneep.

We laten op internet het liefst onze mooiste kant zien. Maar dat is niet de hele waarheid. Het leven is niet altijd alleen maar mooi. En juist de moeilijke kanten van ons leven moeten we met échte mensen kunnen delen. En in onze ikke-ikke-ikke samenleving is ontmoeting een steeds schaarser goed. "Eenzaamheid is twintig procent dodelijker dan roken en dubbel zo dodelijk als drinken", kopte dagblad Trouw eind november.

Daarom waren (en zijn) we als ChristenUnie ook niet gelukkig met de zondagsopenstelling. Juist in deze hectische tijd is een vast moment waarop we tegelijk rust hebben waardevol. Dat wilden we graag behouden. Door steeds meer en vaker te werken lopen we elkaar letterlijk en figuurlijk mis.

Ontmoeten
We moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de eigen wijk. De ChristenUnie maakt zich sterk voor goede huisvesting. We streven naar wijken waarin verschillende doelgroepen bij elkaar wonen. Afgelopen november pleitten we voor 'opstapwoningen': kleine woningen voor starters en statushouders die zo gemakkelijker aan woonruimte komen.

Veel gepraat, weinig lef
En ook aandacht voor de toekomst van onze kinderen is belangrijk. De klimaatverandering krijgt veel aandacht. Maar aandacht is niet genoeg, er is actie nodig! Als gemeente dreigen we onze eigen afspraken niet te halen.Er wordt veel gepraat en maar weinig lef getoond. Als ChristenUnie streven we naar een duurzaamheidsfonds waaruit initiatieven worden betaald zodat we de wereld gezond doorgeven. Kortom: maken we tijd voor elkaar, werken we met elkaar? Onze gemeente kan niet zonder. Doet u ook met ons mee? Kijk dan op de website en help ons onze gemeente nog mooier te maken.

Meer berichten