'Om de communicatie in de meest brede zin van het woord te verbeteren, vragen wij eerst om een duidelijke en heldere visie", zegt Tjeerd Koetje.
'Om de communicatie in de meest brede zin van het woord te verbeteren, vragen wij eerst om een duidelijke en heldere visie", zegt Tjeerd Koetje. (Foto: NEW)

Communiceren doen we allemaal

  Politiek

door Tjeerd Koetje, fractie NEW

WIERDEN - Na mijn opleiding communicatie wilde ik graag aan de slag. Een baan vinden was in die tijd van crisis erg lastig. Daarom besloot ik een werkervaringsplek bij de afdeling Communicatie van de gemeente Wierden aan te nemen. Ondanks je diploma heb je niet het salaris, maar je doet tenminste ervaring op en je bent aan de slag. Het was een leuke en leerzame tijd. Binnen een klein team liepen de werkzaamheden zeer uiteen.

Toen in november de begroting werd behandeld, nodigde de burgemeester mij uit om op de publieke tribune plaats te nemen om zo te ervaren hoe zo'n vergadering in zijn werk gaat. Daarvoor had hij me al verteld dat de raad, gekozen inwoners uit de gemeente, de begroting moet vaststellen en dat de inwoners/raad dus veel invloed hebben op wat er gebeurt. Dat was vier jaar geleden.

Op de schop
Destijds had ik niet gedacht dat ik vier jaar later, na de volgende verkiezingen, weer in diezelfde zaal zou zitten. Niet op de publieke tribune, maar als raadslid. Tegelijk met de begroting hebben we de Nota Meerjarenbeleid behandeld. Hierin staat wat de toekomstplannen en wensen zijn met de financiën die daar bij horen.

Voor deze Nota Meerjarenbeleid heb ik een motie geschreven over communicatie. Tijdens de vergadering zei een partij dat de communicatie bij de gemeente eigenlijk wel goed gaat en dat er in de motie staat dat alles slecht is en op de schop moet.Zelf denk ik dat zij de motie verkeerd hebben gelezen. Noem het miscommunicatie, want dat staat er namelijk niet.
Mede door mijn werkervaringsplek zal ik de laatste zijn die roept dat alles slecht is.

Ik vind zelfs dat ze het met de beschikbare middelen goed hebben gedaan. In de motie staat dat de communicatie beter kan.

Doelgroepen
NEW vindt bijvoorbeeld dat er meer aandacht moet zijn voor de verschillende doelgroepen. Om de communicatie in de meest brede zin van het woord te verbeteren, vragen wij eerst om een duidelijke en heldere visie.
Hierna kan een praktisch communicatieplan opgesteld worden om deze vervolgens in de hele organisatie uit te rollen. Communiceren doen we namelijk allemaal.

Aangenomen
Blij was ik toen bij de stemming bleek dat een merendeel met de motie instemde, waardoor deze werd aangenomen.Nog blijer was ik door de woorden van de burgemeester, die aangaf dat ze hier intern al mee bezig zijn maar de motie als extra stimulans zien. Dit geeft aan dat het huidige college proactief te werk gaat. Ga vooral zo door!

Meer berichten