Logo dedriehoek.net


Foto: Gemeente Wierden

PPW blij met kindpakket gemaante Wierden

  Politiek

WIERDEN - Platform Progressief Wierden is verheugd over het kindpakket van de gemeente Wierden. Dat meldt PPW-fractievoorzitter Bert Klaas.

Op maandag 10 juli heeft de gemeenteraad van Wierden ingestemd met het collegevoorstel om een "kindpakket" in te stellen. Doel van dit pakket is dat kinderen – ongeacht de inkomenssituatie van hun ouders – volop kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten en zich daardoor zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Voor dit pakket is een andere inkomensgrens vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er een groep is die altijd achter het net lijkt te vissen als er extra's beschikbaar is. Denk dan bijvoorbeeld aan de middelen die voor kinderen beschikbaar waren in het kader van armoedebeleid. Tot de vaststelling van deze notitie konden ouders met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm een beroep doen op allerlei fondsen zoals het sportfonds, cultuurfonds en het declaratiefonds. Dat is nu opgerekt naar 120 % van die norm. Dit biedt juist voor die groep die er vaak net buiten valt ruimere mogelijkheden. Ook nieuw is dat kinderen van ouders die in een traject rondom schuldsanering zitten en een hoger inkomen hebben dan de vastgestelde norm van maximaal 120 % van de bijstandsnorm mee kunnen doen.

Zestig procent van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen heeft werkende ouders. Werk is dus niet altijd een garantie tegen armoede. Werken moet lonen maar soms houden mensen er netto nauwelijks iets aan over, ook daar houdt deze regeling rekening mee door de norm van 120 % te hanteren.

"Door de extra gelden voor dit doel, beschikbaar gesteld door het ministerie, is er in Wierden een mooi bedrag voor deze kinderen beschikbaar. Er moet een goed communicatietraject gevolgd worden zodat alle ouders die hiervoor in aanmerking komen op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het kindpakket", aldus Klaas. De voltallige gemeenteraad heeft vertrouwen uitgesproken in het voorliggende voorstel.

Klaas: "Overigens is PPW van mening dat voor andere gevallen van bijzondere bijstand de norm naar 120 % zou moeten. In ons omliggende gemeenten is dat al zo geregeld. Wierden is daarop een uitzondering. Tijdens de behandeling van de nota Meerjarenbeleid in de gemeenteraad op dinsdag 11 juli heeft het PPW daar ook vragen over gesteld."

Reageer als eerste
Meer berichten