Logo dedriehoek.net

Getkate: 'Initiatieven van inwoners verdienen meer steun'

  Politiek

WIERDEN - "Initiatieven van inwoners verdienen meer steun." Dat is de stelling van Dirk Getkate, fractievoorzitter van het CDA Wierden – Enter. "Initiatieven van inwoners om de leefbaarheid te verbeteren zijn heel erg belangrijk. Die initiatieven en betrokkenheid zijn een belangrijke basis onder onze samenleving", aldus Getkate.

"De overheid trekt zich steeds meer terug en dat brengt een andere verantwoordelijkheid met zich mee. Het is de taak van de overheid om die initiatieven te ondersteunen. Niet alleen in de regelgeving, maar ook financieel."

"We spreken in dit kader veelal over cofinanciering. Dat wil zeggen dat de initiatiefnemers zorgen voor een deel van de financiering en dan draagt de gemeente ook financieel een steentje bij. In 2014 is op initiatief van het CDA een bedrag opgenomen in de begroting voor dit soort initiatieven. Inmiddels is dit jaarlijks bedrag wat kleiner geworden door bezuinigingen. Maar het CDA maakt zich sterk voor het opnemen in de begroting van het oorspronkelijke bedrag."

Mooie resultaten

Getkate: "Deze cofinanciering heeft al mooie resultaten opgeleverd, zoals de toeristische fietspaden in de gemeente, de Enterse Waarf en de Generatietuin."

"De financiële middelen van de gemeente zijn nog steeds beperkt. Het lijkt allemaal wel iets beter te worden, maar er zijn ook enkele ontwikkelingen die nog moeilijk zijn in te schatten. Een van de belangrijkste is de zorg. De gemeente heeft soms weinig invloed op de kosten. Dat speelt bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. Als er een beroep op jeugdzorg wordt gedaan, is de gemeente verplicht de kosten te dragen; de omvang is vooraf vaak moeilijk in te schatten. De kwaliteit van de zorg staat voorop."

"Het is van groot belang dat vooral in deze situatie maatschappelijke initiatieven op verschillende gebieden ondersteund kunnen worden. Met weinig middelen kunnen elders weer aanvullende middelen worden verkregen. Want steeds blijkt dat er geld beschikbaar is op andere plekken. En dat kan heel vaak met cofinanciering worden aangeboord", aldus Getkate.

Reageer als eerste
Meer berichten