Begroting 2021: nu is de raad aan zet


<p>Roselien Slagers: &quot;We vinden dat er beter naar de inwoners moet worden geluisterd. Onze gemeente heeft deskundigheid genoeg in huis om dit te kunnen te beoordelen en verbetervoorstellen te doen.&quot;</p>

Roselien Slagers: "We vinden dat er beter naar de inwoners moet worden geluisterd. Onze gemeente heeft deskundigheid genoeg in huis om dit te kunnen te beoordelen en verbetervoorstellen te doen."

Begroting 2021: nu is de raad aan zet

  Politiek

door Roselien Slagers, raadslid Progressief Wierden

Als laatste van de Twentse gemeenten, en wie weet van Nederlandse gemeenten, is de (digitale) raadsvergadering van Wierden pas op 23 november. Twee weken later dan gepland omdat het niet eerder lukt om het geheel goed digitaal te laten verlopen. Overigens is dit ook uniek in Twente!

WIERDEN - De financiële positie van deze gemeente is niet riant, de verwachting is dat de tekorten de komende jaren zullen oplopen. De oorzaak ligt grotendeels bij de rijksoverheid. Want Den Haag komt onvoldoende over de brug als het gaat om stijgende zorgkosten, er vindt een nadelige herverdeling plaats van het gemeentefonds en we krijgen straf omdat we niet fuseren met andere gemeenten. Dat klopt.

Maar wij vinden toch ook dat dit college niet zelf de hand op de knip houdt en zuinig omgaat met de beperkte middelen. Zoals een erfenis uit 2018, bij de aankoop van een veel te groot en veel te duur kavel aan de Esrand waar de Passie wordt gebouwd en een sportaccommodatie. Als je een te groot stuk grond koopt dan wil je toch een totaalplan van kosten en opbrengsten? Dat is nu nog niet duidelijk, dat duurt zelfs tot half 2021 voor wij daar daar zicht op krijgen. En het gaat om veel geld.

Beter luisteren naar inwoners
Verder is er sprake van een enorme stijging van inhuur van externe bureaus en deskundigen, in 2017 was dit 550.000 euro en in 2019 zelfs 1,4 miljoen! Over 2020 zal dit bedrag nog veel hoger uitkomen is de verwachting. Dat vinden we geen goede ontwikkeling, wij hebben toch goede ambtenaren die dat zelf kunnen doen?

En nog zoiets: de rotonde bij industrieterrein de Elsmoat in Enter. Er is door de gemeente een bureau ingehuurd om de veiligheid van deze rotonde te beoordelen. Dit bureau heeft een uurtje gekeken hoe het er op die rotonde aan toe gaat. Wat een onzin. Dit was nergens voor nodig geweest, er waren al heel veel signalen van gebruikers dat het hier niet veilig genoeg is. Als Progressief Wierden vinden wij dat er beter naar de inwoners moet worden geluisterd. Onze gemeente heeft deskundigheid genoeg in huis om dit te kunnen te beoordelen en voorstellen voor verbeteringen te doen. Dit graag samen met politie en de Wierdense afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Dat had zeker geld bespaard.

Criteria opstellen
Ondernemers die hun inkomsten zien teruglopen hebben via de gemeente een vergoeding ontvangen die geheel is gecompenseerd door de regering in Den Haag. Dat is heel terecht. Maar in de begroting is ook, heel verstandig, een miljoen gereserveerd voor andere zaken die nodig zijn om de nadelige financiële gevolgen van de corona crisis op te vangen. Bijzonder vinden wij wel dat de wethouder nog niet weet waar hij dit geld aan gaat besteden. Daarnaast is hij niet van plan is om samen met de raad criteria op te stellen voordat het wordt uitgegeven. Een miljoen uit de losse pols. Dat kan toch nog niet als het over zo’n groot bedrag gaat? Wij willen dan ook dat voor dat dit geld kan worden ingezet het glashelder is waaraan het besteed gaat worden.

Kunst en cultuur
Landelijk hebben alle gemeenten geld gekregen om te investeren in kunst en cultuur. Je begrijpt vast waarom. We dringen er op aan om deze sector ruim tegemoet te komen en het geld dat we er voor ontvangen hebben ook aan te besteden. We willen straks weer kunnen genieten van wat we dit jaar allemaal hebben moeten uitstellen, zoals voorstellingen, muziek voor jong en oud, het vieren van 75 jaar vrijheid.

Minimabeleid
Het minimabeleid komt ook ter sprake. Zoals je van Progressief Wierden kunt verwachten zijn we daar kritisch op. Er is 20.000 euro bestemd voor een campagne rond het thema rondkomen met weinig geld. Wij stellen voor dit bedrag te besteden aan de doelgroep. Zo kunnen we bijvoorbeeld mensen met onvoldoende inkomen helpen bij het isoleren van hun huis. De regelingen rondom minimabeleid kunnen we echt wel op een andere, goedkopere manier onder de aandacht brengen.

Kortom: de raad is aan zet op maandag 23 november om 13.30 uur tijdens de behandeling van de begroting 2021. Kijk vooral mee, dan zie je hoe er met jouw en ons geld wordt omgegaan in de gemeente Wierden. Het is te volgen via de website van de gemeente Wierden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden