Logo dedriehoek.net


<p>Raadslid Rita Ekkelenkamp: &quot;Wij willen het gesprek openen over toekomstige oplossingen als thorium en waterstof.&quot; (Foto: VVD Wierden-Enter)&nbsp;</p>

Raadslid Rita Ekkelenkamp: "Wij willen het gesprek openen over toekomstige oplossingen als thorium en waterstof." (Foto: VVD Wierden-Enter) 

(Foto: VVD Wierden-Enter)

In gesprek over toekomstige oplossingen voor uitvoering klimaatakkoord

  Politiek

Windmolens, zonneparken: wie wil ze in zijn achtertuin? Tijd voor een gesprek over betere oplossingen! Onlangs stond er een groot artikel in de Tubantia over reusachtige windmolens. Over dit bericht heb ik getwitterd: ‘Waarom praten we niet met elkaar over Thorium, schone, groene kernenergie? En het levert ook nog eens werkgelegenheid op.’ Ik heb veel positieve reacties ontvangen, waarvoor dank.

door Rita Ekkelenkamp, raadslid VVD

WIERDEN - In maart 2018 vlak voor de verkiezingen stond er in de Tubantia een interview waarover ik ook al over thorium vertelde. Thorium levert veel minder kernafval op dan uranium. Ook is een kernramp met deze stof nagenoeg uitgesloten. En bovendien is de brandstof vrijwel oneindig in de natuur te vinden, bijvoorbeeld in zand. Bovendien is er geen sprake van co2-uitstoot. Dus voor de VVD is er geen enkele reden te bedenken waarom het geen goede optie is om hierover met elkaar te praten als vervanger van de windmolens en zonneparken. Thorium is goedkoper, veiliger en je kunt van thorium geen wapens maken.

Dat er iets moet gebeuren is voor iedereen wel duidelijk. Maar nu gaat het over de manier waarop en op welke termijn. Sommigen denken dat de wereld zal vergaan als we niet binnen afzienbare tijd hectares met zonnepanelen hebben en her en der windmolens. Klimaatgekte zou ik het willen noemen.

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord zijn de gemeenten aan de slag met de RES (regionale energie transitie). Er mocht alleen maar gefocust worden op grootschalige windenergie en zonneparken. Er mocht dus absoluut niet gepraat worden over andere mogelijkheden zoals thorium, kernenergie, inzet van waterstof, enzovoort.

Voor Wierden geld dat er 50 hectare aan zonnepanelen en meerdere grote windmolens geplaatst moeten worden, willen we aan de gestelde eisen van RES 2030 voldoen! De situatie in Wierden is momenteel dat er diverse projecten lopen, grote zonneparken van meer dan vier hectare. De betreffende buurten, waar men dit wil realiseren, staan op de achterste benen. Dat is begrijpelijk, omdat ze niet voldoende gekend worden in de plannen of ze worden in een veel te laat stadium op de hoogte gebracht. Inwoners willen in het voortraject al meepraten en zoeken naar goede oplossingen en niet achteraf van de plannen op de hoogte worden gebracht.

Wat wil de VVD dan? Wij willen zonnepanelen op daken van huizen, schuren en bedrijfshallen, niet op landbouwgrond. Daarnaast willen wij betere afspraken maken over het terugleveren van stroom en zorgen voor draagvlak bij ontwikkeling van onder meer zonneparken en windmolens. Tot slot willen wij het gesprek openen over toekomstige oplossingen als thorium en waterstof.

College en raad: laat je niet onder druk zetten door een zonnepark-ontwikkelaar! Deze kan alleen maar ontwikkelen door middel van een zeer hoge subsidie, anders zou het niet rendabel zijn. En die subsidies komen van uw en mijn belastingcenten.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten