<p>Gertjan ten Brinke: &quot;Het college gaat door onze motie onderzoeken hoe en op welke wijze ze de zelfbewoningsplicht kunnen toepassen.&quot;<br><br></p>

Gertjan ten Brinke: "Het college gaat door onze motie onderzoeken hoe en op welke wijze ze de zelfbewoningsplicht kunnen toepassen."

(Foto: CDA Wierden-Enter)

Zelfbewoningsplicht bij verkoop huizen

  Politiek

Het landelijke tekort aan betaalbare woningen gaat ook onze gemeente niet voorbij. Met name starters en middeninkomens hebben het de afgelopen jaren moeilijker gekregen. Er zijn in toenemende mate beleggers actief op de woningmarkt. En dat heeft een prijsopdrijvend effect, zowel bij koop- als huurprijzen. Om die reden heeft het CDA Wierden-Enter het college van burgemeester en wethouders opgeroepen onderzoek te doen naar het opnemen van een zelfbewoningsplicht bij de verkoop van huizen.

door CDA Wierden-Enter

WIERDEN - Commissielid Gertjan ten Brinke stelt hierover dat “het college een middel in handen heeft om starters te helpen.” Hoe werkt deze zelfbewoningsplicht? Ten Brinke legt uit dat het college jaarlijks prestatieafspraken maakt over het aantal te bouwen woningen. Maar ook over het aantal te verkopen woningen. Deze afspraken maken zij niet alleen met woningcorporatie Reggewoon, maar ook met marktpartijen.” Bij marktpartijen moet je denken aan ontwikkelaars die straks in het Zuidbroek of op de Berghorst gaan bouwen. Zodra deze prestatieafspraken op papier worden gezet, wordt er een passage opgenomen over de zelfbewoningsplicht. Dat betekent in de praktijk dat de ontwikkelaar die het huis bouwt, contractueel wordt verplicht het huis te verkopen aan een partij die er ook daadwerkelijk zelf gaat wonen. Ten Brinke stelt dat het een beproefd recept is dat al in meerdere Overijsselse gemeente wordt toegepast: “Niet alleen in een stad als Zwolle, maar ook in een plattelandsgemeente als Tubbergen.” Overigens is er wel een nuance aan te brengen in die zelfbewoningsplicht. Er is ook een variant mogelijk dat het gekochte huis bewoond mag worden door een familielid in de eerste graad. Ten Brinke hierover: “Je moet dan denken aan ouders die kopen voor hun kinderen. Er zijn echter meerdere varianten mogelijk. De bal ligt nu bij het college om te kijken wat de beste opties zijn.”

Met de zelfbewoningsplicht voorkom je dat nieuwbouwhuizen een melkkoe worden van beleggers. Want dat prijsopdrijvende effect is er zeker. Ook in de gemeente Wierden komt het voor dat bij een wisseling van huurders de huurprijs direct met honderd euro wordt verhoogd. “En de oorspronkelijke huurprijs lag al boven de duizend euro. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat er zulke enorme verschillen zijn ontstaan tussen huur- en hypotheekprijzen.” Wat dat betreft is het in de woorden van Ten Brinke te kort door de bocht om de problemen op de woningmarkt af te doen als een kwestie van vraag en aanbod. “Als CDA fractie zijn we van mening dat een dak boven je hoofd een primaire levensbehoefte is, dat staat ook in onze motie over dit onderwerp.” Hij vervolgt: “En als dan blijkt dat die huizenmarkt zichzelf aan het opblazen is, onder meer door speculatie, dan moet je regulerende maatregelen nemen, zoals de zelfbewoningsplicht.” De CDA-motie is in de afgelopen raadsvergadering bijna unaniem aangenomen: “Daar zijn we als CDA-fractie erg blij mee.” Het college gaat nu onderzoeken hoe en op welke wijze ze de zelfbewoningsplicht kunnen toepassen. De raad wordt daar begin volgend jaar over geïnformeerd. Ten Brinke besluit: “Hopelijk gaat deze zelfbewoningsplicht onze inwoners verder helpen. Al zou er maar één gezin zijn die hier van profiteert, dan is de motie niet voor niks geweest!”

Kijk voor meer informatie over CDA Wierden-Enter op de website.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden