Logo dedriehoek.net


André Tijhof: "We twijfelen over de besteding van het geld. Een foldertje, website en werksessies lijken ons niet de manier." (Eigen foto)
André Tijhof: "We twijfelen over de besteding van het geld. Een foldertje, website en werksessies lijken ons niet de manier." (Eigen foto) (Foto: VVD Wierden-Enter)

Hoeveel ruggen voor de Heuvelrug?

  Politie

De raad van Wierden kreeg in februari middels de besluitenlijst te lezen dat het college voornemens is om 12.500 euro jaarlijks bij te dragen aan de promotie van de Sallandse Heuvelrug. De VVD vindt dit toch wel een beetje een vreemde gang van zaken.

door André Tijhof, raadslid VVD Wierden-Enter

WIERDEN - Voor leuke ideeën uit de raad is er immers nooit geld. Als gemeente zitten we zeer krap bij kas. Volgens opgevraagde adviesnota kregen we het idee dat er een dikke overheidsworst wordt voorgehouden maar dan moeten omliggende gemeenten mee financieren.

Motie
Om deze actie verhelderend te krijgen heb ik middels een motie opgeroepen om geen geld en geen ambtelijke ondersteuning ter beschikking te stellen aan de Sallandse Heuvelrug. De beantwoording middels een brief gaf verduidelijking van wat nu bedoeld wordt met de Sallandse Heuvelrug. Een groter gebied dan alleen de Holterberg.

Meer bekendheid
De bedoeling is dat het handelsmerk Sallandse Heuvelrug een groter gebied gaat bestrijken om met name toerisme en recreatie te versterken. De gemeente Wierden met het Reggedal en Wierdense Veld zou hier door meer bekendheid krijgen.

Twee keer betalen?
Hiervoor wordt een nieuwe organisatie opgetuigd die geld krijgt van rijk, provincie en omliggende gemeenten. Onze twijfel zit hem in de besteding van het geld. Een foldertje, website en werksessies lijken ons niet de manier. De angst bestaat dat het meeste geld opgaat aan natuurontwikkeling, want landschap Overijssel wil maar wat graag meedoen.

Ook de VVD-fractie ziet de mooie natuur wel in onze gemeente maar voor toerisme zal er toch wel meer promotie moeten komen dan promoten van natuur, rust en ruimte. Daarbij komt nog dat de gemeente al betaalt voor toerisme-ondersteuning via de regio. Moeten die niet beter hun werk doen? Of gaan we twee keer betalen?

Aan het nadenken
Tijdens de raadvergadering van afgelopen week bleken ook de andere partijen nog veel vragen te hebben over financieren en het begrip Sallandse Heuvelrug en Twente Promotie. Mijn motie kreeg niet de volledige steun, maar heeft velen aan het nadenken gezet. Raadsbreed werd benadrukt dat recreatie en toerisme voor Wierden heel belangrijk is.

De VVD blijft in gesprek met de toerisme- en horecaondernemers. Daar zit veel kennis. De wethouder zegt dat de bijdrage voorlopig voor één jaar is. Daar ga ik dan maar van uit, want anders kan hij van mij 'de Sallandse Heuvelrug' op.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten