Logo dedriehoek.net


Impressie van de nieuwe woningen die in eerste en tweede fase worden gebouwd. (Foto: Reggewoon)
Impressie van de nieuwe woningen die in eerste en tweede fase worden gebouwd. (Foto: Reggewoon)

Nieuwbouw met woningen voor diverse doelgroepen

  Ingezonden

Reggewoon heeft op maandag 13 juli samen met de ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Hengelo BV de nieuwbouwplannen gedeeld met bewoners en omwonenden van de Kruissteenweg en 1e Esweg in Wierden. Door middel van verschillende sfeerbeelden en plattegronden kregen bewoners een beeld hoe de verschillende woningen er straks uit gaan zien.

WIERDEN - Op deze locatie komen 56 sociale huurwoningen, onderverdeeld in drie woningtypen: eengezinswoningen, levensloopgeschikte woningen en appartementen (twee bouwlagen). In de uitwerking van de nieuwbouwplannen streven we naar diversiteit. Daarom wordt gekozen voor onder meer gevarieerde woningtypen. De woningen zijn hierdoor geschikt voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud. Ook zijn de woningen betaalbaar en zeer energiezuinig (CO2-neutraal) en daarmee klaar voor de toekomst.

2021: start eerste fase
De nieuwbouw vindt in drie fasen plaats. Dura Vermeer Bouw realiseert de nieuwbouw. Het ontwerp is van MAS architectuur. In 2021 wordt gestart met de sloop van de woningen aan de 1e Esweg. Op deze plek komen zes levensloopgeschikte woningen en vier eengezinswoningen terug.

Tweede en derde fase
De tweede en derde fase beginnen respectievelijk in 2022 en 2023. De planning is mede afhankelijk van de verschillende procedures die doorlopen moeten worden met de gemeente Wierden. In de tweede fase maken de huurwoningen gelegen aan de Kruissteenweg, tussen de 1e Esweg en de Jacobsonstraat, plaats voor tien levensloopgeschikte woningen, acht eengezinswoningen en een aangepaste woning. Deze laatste woning is bestemd voor een gezin dat mantelzorg verleent aan een thuiswonend familielid. In de derde en laatste fase wordt op de hoek Jacobsonstraat/Kruissteenweg een kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd met in totaal tien appartementen (twee bouwlagen). Daarnaast komen aan dit deel van de Kruissteenweg nog eens tien eengezinswoningen en zeven levensloopgeschikte woningen. Naar verwachting is het project begin 2024 klaar.

Woonwensen meegenomen
Reggewoon heeft in de afgelopen periode met iedere huurder persoonlijk gesproken over de plannen en de woonwensen. Bewoners die naar de nieuwbouw willen terugkeren, worden zoveel mogelijk tijdelijk gehuisvest binnen het plangebied. Het gefaseerd bouwen maakt het in sommige gevallen mogelijk dat bewoners die wonen in een nog te slopen woning direct kunnen verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Reggewoon heeft vijf woningen in het plangebied aangekocht. Door deze aankopen is het mogelijk om het huidige plan te kunnen realiseren.

Kijk voor meer informatie over Reggewoon op de website.

Meer berichten