Jan-Willem Timmerman en Jené Wessels-Jurjens. (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)
Jan-Willem Timmerman en Jené Wessels-Jurjens. (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter) (Foto: ChristenUnie Wierden-Enter)

Meer omzien naar mens en schepping

  Ingezonden

door Jan-Willem Timmerman en Jené Wessels-Jurjens

Kees van Dorth schreef eind mei al: het ‘nieuwe normaal’ is niet normaal. En gelukkig, dankzij de versoepelingen komt het ‘gewone normaal’ meer dichterbij. De komende weken begint voor velen de vakantie. Best een raar idee: na weken van gedwongen thuisblijven en minder kunnen doen, naar opnieuw een periode waarin minder hoeft. Wel een mooie gelegenheid om even stil te staan.

WIERDEN - Als fractie ChristenUnie kijken we terug op een bijzonder politiek jaar. Een jaar dat in het teken stond van (on)mogelijkheden binnen de gemeente. Bezuinigingen op de begroting en zorgen over het sociaal domein. Boosheid over de slechte bekostiging door het Rijk en alle consequenties daarvan. En natuurlijk de crisis die alles op zijn kop zette. Dat heeft veel van de samenleving gevraagd. Maar ook laten zien dat we tot veel in staat zijn.

Vooruitkijken
Gelukkig mogen we in vertrouwen ook weer vooruitkijken. Deze week vergadert de raad over de plannen voor komende jaren. De ChristenUnie zet in op vertrouwde thema’s: zorg voor de medemens, zorg voor de schepping.

Thema’s die belangrijker zijn dan ooit. We hebben gezien hoe belangrijk zorg voor de ander is. Niet alleen door de overheid, maar vooral door onszelf. Want als mensen kunnen we zelf ook veel verantwoordelijkheid nemen. Ook dat is de afgelopen tijd gebleken. En soms is een klein zetje van de overheid genoeg. De fractie ChristenUnie vindt een betrouwbare, behulpzame overheid belangrijk.

Andere blik
En zorg voor de schepping: minstens zo belangrijk. Niet alleen als het gaat om schone energie, maar juist op álle terreinen. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste, circulaire landbouw.

De crisis leerde ons dat de manier waarop we in het Westen consumeren niet houdbaar is. We willen te veel, te snel en te goedkoop. Dat houdt de aarde niet vol. Daarom pleiten wij voor een andere blik op duurzaamheid: niet als een verplichting, maar als een wens. We zijn er van overtuigd dat we goed voor de aarde kunnen zorgen en hier een boterham aan kunnen verdienen.

Samenkomen
Laten we ook in de vakantie blijven denken aan anderen die ons nodig hebben. Als samenleving blijft het nodig dat we op elkaar letten en helpen waar mogelijk. Als het moet op 1,5 meter, als het kan dichterbij. Gelukkig mogen we de komende tijd weer samenkomen, in verenigingen, in kerken. Eindelijk de samenhang die we zo hebben gemist en waaruit wij onze inspiratie halen. Dat gunnen we iedereen!

Doe mee!
Doe ook mee met ChristenUnie Wierden! Kijk voor meer informatie op de website. Een mail sturen naar fractie@wierden-enter.christenunie.nl is ook een mogelijkheid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden