Burgemeester Doret Tigchelaar leest als voorzitter van de gemeenteraad de brandbrief voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni voor.
Burgemeester Doret Tigchelaar leest als voorzitter van de gemeenteraad de brandbrief voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni voor.

Gemeente luidt de noodklok

  Ingezonden

WIERDEN - Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Wierden luiden de financiële noodklok in een gezamenlijke brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën. Deze actie gebeurt naar aanleiding van een oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om in een brief de financiële problemen per gemeente aan de orde te stellen. Deze brieven worden gebundeld en op 2 juli aangeboden tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer waar over de financiële positie van de gemeenten wordt gesproken.

“Alle gemeenten zitten in hetzelfde financiële schuitje. Het is tijd dat we samen optrekken en laten zien dat de gemeenten financieel in zwaar weer verkeren. Wanneer de signalen die wij ontvangen bewaarheid worden dan zal dit nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze plattelandsgemeente door afbraak van het gemeentelijk voorzieningenniveau. Voor noodzakelijke investeringen is dan geen geld beschikbaar”, aldus een bezorgde wethouder Richard Kortenhoeven.

Burgemeester Doret Tigchelaar leest als voorzitter van de gemeenteraad de brandbrief voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 30 juni voor. Dan spreekt de gemeenteraad over de financiële toekomst van de gemeente Wierden als de Nota Meerjarenbeleid op de agenda staat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden