Erevoorzitter burgemeester Doret Tigchelaar was ook aanwezig bij de receptie. Links staat voorzitter Erik Eshuis. (Foto: Harmonie Wierden)
Erevoorzitter burgemeester Doret Tigchelaar was ook aanwezig bij de receptie. Links staat voorzitter Erik Eshuis. (Foto: Harmonie Wierden)

Koninklijke eer en grote gift voor Harmonie Wierden

  Ingezonden

WIERDEN - De jubileumreceptie ter ere van het 100-jarig bestaan van Harmonie Wierden op 23 januari was memorabel. Zo ontving de vereniging de Koninklijke Erepenning met bijbehorende oorkonde en Koninklijk Besluit uit handen van Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel. Provinciaal voorzitter Jack Stolp van de Overijsselse Bond van Muziekverenigingen reikte een gouden legpenning uit. De Stichting Muziekcommissie Harmonie Wierden gaf een cheque ter waarde van 50.000 euro, bestemd voor aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.

Erevoorzitter burgemeester Tigchelaar mocht tijdens de receptie het eerste exemplaar van Dit bint de oonzen! te mogen ontvangen, het jubileumboek over honderd jaar Harmonie Wierden. Tigchelaar roemde de vereniging over de plek in de samenleving, de vele jeugd, actieve bestuurders en vele generaties die hierin een rol hebben gespeeld.

Voorzitter Erik Eshuis sloot trots af met een dankwoord aan de sprekers, voor hun woorden en de mooie onderscheidingen en cadeaus. Hij dankte de aanwezigen, waaronder (ere)leden, vrijwilligers, college van B&W, afgevaardigden van diverse verenigingen, politieke partijen en sponsoren, voor hun waardering voor de Wierdense muziekvereniging door op de 100ste verjaardag aanwezig te zijn.

Meer berichten