Nieuw Enter Wierden stelt vragen over verlichte reclameschermen

  Ingezonden

door NEW

WIERDEN / ENTER - Nieuw Enter Wierden merkt dat steeds meer reclameschermen op bedrijfspanden worden geïnstalleerd. Volgens de fractie neemt hierdoor ook het aantal meldingen toe over overlast van deze schermen, de zogenaamde lichtoverlast. De fractie NEW vindt dat het plaatsen van zulke schermen op bedrijfspanden een mooie manier voor ondernemers is om zich te uiten richting de omgeving. Maar de partij vindt ook dat deze schermen niet storend moeten werken in het kader van woongenot, verkeersveiligheid en milieu.

Meldingen ontvangen
NEW heeft de afgelopen periode diverse meldingen ontvangen. Zo vertelt iemand dat het scherm tegenwoordig 's avonds zo staat ingesteld dat in de woonkamer de kleuren van de betreffende reclame op de muren staan. Een ander zegt: "Ik heb al een aantal keren gebeld naar het bedrijf en dan wordt op afstand het scherm weer wat zachter gezet, maar na een paar weken, of bij een nieuwe reclame gaat de lichtintensiteit weer omhoog en ervaar ik echt weer hinder."

Daarnaast hebben mensen last van de schermen tijdens het autorijden, zo blijkt uit de meldingen. Zij worden verblind door de felle lichten op de schermen en voelen zich niet veilig tijdens het rijden. Zo zijn de volgende binnengekomen bij de fractie. "Bij het langsrijden van dit scherm in mijn auto, wordt ik dusdanig verblind dat ik mij op dat moment niet veilig voel op de weg."

"Ik keek naar het scherm vanuit mijn auto en werd dusdanig verblind dat ik daarna vlekken op de ogen had bij het verder rijden, dit heb ik ervaren als gevaarlijk." Deze meldingen gaan over meerdere schermen in de gemeente.

Vragen gesteld
NEW heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil de partij weten of het college zich ervan bewust is dat reclameschermen lichtoverlast in de directe omgeving kunnen veroorzaken. Daarnaast wil NEW weten of en hoeveel meldingen hierover zijn binnengekomen en wat daarmee is gedaan. Ook wil de partij onder meer weten hoeveel schermen er zijn in de gemeente en of het aantal aanvragen is toegenomen.

Tevens wil de partij informatie over richtlijnen voor de hoeveelheid licht, of er een verschil in richtlijnen is tussen dag en nacht, de impact op het milieu, flora & fauna en of en hoe handhavend opgetreden kan worden door Omgevingsdienst Twente. Als er geen eisen worden gesteld aan reclameschermen wil NEW dat het college aangeeft hoe dat als gemeente geregeld kan worden en of het college daartoe bereid is.

Meer berichten