Mensen aanmelden voor het wereldmaal kan ook door een envelop in de brievenbus van de Wereld Winkel te doen. (Foto: Jolien van Gaalen)
Mensen aanmelden voor het wereldmaal kan ook door een envelop in de brievenbus van de Wereld Winkel te doen. (Foto: Jolien van Gaalen) (Foto: )

Wereld Winkel houdt weer wereldmaal

  Ingezonden

door Wereld Winkel Wierden

Wereld Winkel Wierden heeft vorig jaar samen met plaatselijke ondernemers Wereldvoedseldag op de kaart gezet. Het evenement lokaal fairrukkelijk en wereld smullen was een klapstuk. Genoemde stichting omarmt het initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om wereldwijd een keer per jaar extra aandacht te geven aan voedselzekerheid in de wereld. Dat betekent samen stilstaan bij honger elders in de wereld of beter gezegd: samen even stilstaan bij een oneerlijke verdeling van het voedsel.

WIERDEN – Om alvast te noteren: daarom wordt er dit jaar op woensdag 16 oktober, de landelijke Wereldvoedseldag, weer een wereldmaal geserveerd bij Het Anker.

Kook Challenge
De jeugd heeft de toekomst en daarom zijn alle basisscholen aangeschreven om mee te doen aan de eerste Wierdense Kids Kook Challenge. Met hulp van een digitaal aangeleverd lespakket en een gastles door een kok leren kinderen om gezond te eten en geen voedsel te verspillen. De Kook Challenge vindt plaats op woensdag 9 oktober voor leerlingen van groep 7 en 8.

Het Laar heeft zich al aangemeld. Hierbij een oproep aan alle basisscholen in de gemeente om zich alsnog aan te melden. Dit kan tot dinsdag 17 september door een mail te sturen naar wvdwereldmaal@gmail.com onder vermelding van Kids Kook Challenge.

Schepje erbovenop
Ook in de gemeente Wierden is het helaas niet vanzelfsprekend dat iedereen genoeg te eten heeft. Daarom heeft de organisatie besloten om er dit jaar nog een schepje bovenop te doen. Dit jaar wil de organisatie mensen die door omstandigheden nooit in de gelegenheid zijn om uit eten te gaan uitnodigen om aan te schuiven. Dankzij sponsoren zijn er tickets beschikbaar voor deze doelgroep.

Mensen die iemand kennen die het verdient om een avondje uit te gaan kunnen hen aanmelden via wvdwereldmaal@gmail.com met als onderwerp 'wereldmaal cadeau'. Natuurlijk kunnen mensen zichzelf ook aanmelden. Dit kan ook door een gesloten envelop in de brievenbus van de Wereld Winkel aan de Marktstraat 11 te doen. Als hierop 'wereldmaal cadeau' staat wordt deze alleen geopend door iemand van de werkgroep Wereldvoedseldag. De leden van de werkgroep gaan discreet met de aanmelding en de gegevens om.

Dit evenement is niet mogelijk zonder sponsoring en hulp. OVM, Rotary, Rabobank Noord-West Twente, Mark van gasterij De Oale Marckt, Richard van zalencentrum Het Anker en de vrijwilligers van zowel stichting Bowie als de Wereld Winkel Wierden dragen het wereldmaal een warm hart toe. Dankzij hun bijdrage en inzet zal dit evenement handen en voeten krijgen.

De komende tijd volgt meer informatie over het Wereldmaal, ticketverkoop en de Kids Kook Challenge.

Meer berichten