Fractieondersteuner en kandidaat voor het waterschap Jannus Vossebelt van de SGP. Foto: FG Kayim.
Fractieondersteuner en kandidaat voor het waterschap Jannus Vossebelt van de SGP. Foto: FG Kayim. (Foto: FG Kayim)

'De SGP is wijs met water'

  Ingezonden

door Jannus Vossebelt en Henk Morsink van SGP

- ADVERTORIAL -

Er zijn op 20 maart twee verkiezingen waarvoor wij mogen stemmen: voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

OVERIJSSEL - Wij, als SGP-kandidaten voor het Waterschap Vechtstromen, die al bijna één en de ander twee bestuursperiodes zitting hebben in het waterschap, nemen u en jou mee op een korte vaartocht door ons waterschapsgebied. Een veelgehoorde vraag is, wat doet dat Waterschap nou eigenlijk? Nou, zorgen dat u droge voeten houdt en dat er voldoende zoet water gebufferd wordt.

Wij vinden ook dat er een uniforme en evenwichtige belastingheffing dient te zijn, want u betaalt wel waterschapsbelasting. Maar wat steeds belangrijker wordt, hoe gaan wij met onze medicijnresten om? Spoelen wij die door het toilet, dan moeten wij dat niet meer doen. De techniek om die resten uit het afvalwater te halen is zo duur, dat je zelf de vraag mag stellen, is het wel haalbaar en betaalbaar? Deze resten tasten namelijk de biodiversiteit in het water aan, en dat willen we toch samen niet. Daarom aanpakken bij de bron, en de overgebleven medicijnen inleveren bij de apotheker.

Wat ook belangrijk is om het waterschap meer bekendheid te geven, dat wij voorstander zijn van meer schooleducatie, onze jongeren dienen al vroeg hiermee in aanraking te komen. Het is ook noodzakelijk dat de natuurkwaliteit meegewogen wordt in het beheer van het watersysteem, zodat ook onze burgers kunnen genieten, en daar waar het mogelijk is de paden langs de waterlopen openstellen voor het publiek.

Wat wel heel duidelijk vooropstaat is de veiligheid voor mens en dier, en daar zorgt het Waterschap ook voor. Maar wij vinden ook dat de cultuurhistorische boten in de vaart dienen te blijven, zij mogen geen hinder ondervinden van het weghalen van stuwen, die vervangen worden door vistrappen en vaste peilen. Daar zijn ook andere mogelijkheden voor. Maar wat nog veel belangrijker is, dat zijn de agrariërs die er in grote mate hinder en ook wel schade van ondervinden.

De SGP is immers een partij die voor en met de agrariërs optrekt. Zij zijn onze voedselproducenten en daar dienen wij zuinig op te zijn. Daarom vinden wij ook dat de functie van de agrarisch sectorleidend dient te zijn bij de afwegingen in het gebied.

Maar ook dat de agrariërs het water kunnen beheren, door middel van Landbouw op Peil. Het is daarom ook een wens van ons, laten wij weer stuwen terugplaatsen of andere opstuw mogelijkheden creëren. Want doordat dit weg is hebben wij de afgelopen zomer van 2018, al het water nodeloos zien weglopen, omdat het op veel plekken niet meer op te stuwen is. Het gevolg weten we allemaal. Daarom dringen wij er ook op aan, om zo snel mogelijk een oplossing te hebben om zoet water te bufferen.

Het betrekken van agrariërs en de lokale loonwerkers bij het onderhoud van de natuur heeft onze voorkeur, zij kennen het gebied als geen ander. Van een peilverhoging in veen-/weidegebieden zijn wij absoluut geen voorstander, dit is immers een bedreiging voor de bedrijfsvoering van de agrariërs. Wij zijn er voor alle burgers, boeren en buitenlui uit het Vechtstromen gebied.

Zo heeft u heel even meegevaren, misschien zegt u wel, ik zou wel langer mee willen varen! Dan is de oproep, stem dan op 20 maart op de SGP lijst 7 voor de waterschapsverkiezing Vechtstromen.

De schrijvers van dit artikel, Jannus Vossebelt en Henk Morsink, zijn fractieondersteuners van de SGP. Ook staan ze op de kandidatenlijst voor het waterschap Vechtstromen. 

Meer berichten