Bassie en Adriaan gaan bij De Gravenruiters helpen bij het huifbedrijden. Foto: De Gravenruiters.
Bassie en Adriaan gaan bij De Gravenruiters helpen bij het huifbedrijden. Foto: De Gravenruiters.

Wat speelt er allemaal?

  Ingezonden

Alzheimer Trefpunt

WIERDEN - In de burgerzaal van het gemeentehuis Wierden vindt op woensdag 20 maart om 19.30 uur een bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt plaats. Bezoekers kunnen naar binnen bij de ingang aan de vijverzijde (Plantsoenlaan 1).Het thema is 'Veilig in eigen huis' en de spreker is P. Sijtsma van de Brandweer Wierden. "Hoe kun je voorkomen dat er brand uitbreekt in huis als daar iemand woont die misschien vergeetachtig is. De brandweer in Wierden doet veel aan voorlichting ter voorkoming van allerlei riskante situaties. Sijtsma vertelt wat mensen kunnen doen om te voorkomen dat er brand uitbreekt, maar ook wat zij moeten doen als er brand is. De zaal is open vanaf 19.15 uur, de entree is gratis, maar een bijdrage in de collectebus wordt op prijs gesteld.Mensen die buiten kantooruren vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek kunnen 24 uur per dag terecht bij de Alzheimer-telefoon van Alzheimer Nederland: 030-65 67 511. Voor vragen met betrekking tot plaatselijke informatie en of het jaarprogramma kan contact worden opgenomen met Marianne Pekkeriet van Stichting De Welle via 0546-57 16 93.

Veel interesse voor Wierden

WIERDEN - 39 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Wierden. Tussen de sollicitanten bevinden zich elf vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar.28 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, elf sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Van twee kandidaten is de politieke kleur niet bekend of is er geen partijlidmaatschap. Elf kandidaten zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vier van de ChristenUnie, vier van D66, 4 van GroenLinks en vier van de PvdA, drie van een lokale partij, en één kandidaat is lid van de SGP.De sollicitatietermijn liep van 31 januari tot 22 februari. Het burgemeestersambt in Wierden is per 1 juni vacant door het vertrek van burgemeester Henk Robben.

Hoe verder
De gemeenteraad heeft op 29 januari het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Wierden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in juni van dit jaar kan beginnen.

Joke Bruijs naar Hof88

ALMELO – Joke Bruijs was 30 jaar geleden de eerste professionele act die optrad in Theater Hof 88. Nu 30 jaar later, in het jubileumjaar komt Joke Bruijs met Musica Extrema terug naar Almelo. Op zaterdag 16 maart om 20.15 uur staan Joke Bruijs & Musica Extrema op de planken met de voorstelling Café Du Monde - De zoektocht van Joke Bruijs. Het programma bestaat uit levensliederen uit diverse landen.

Een meespelend muziekprogramma waarin Joke Bruijs bezoekers op haar eigen humoristische en eigenzinnige wijze trakteert op de pareltjes die het levenslied heeft voorgebracht. Speciaal voor dit programma heeft zij de handen ineen geslagen met het veelzijdige ensemble Musica Extrema. Samen spoorden zij de mooiste chansons, copla's, schlagers, standards, fado's en smartlappen op die Nederland, Italië, Frankrijk, Roemenië en vele andere landen hebben voorgebracht. Een fantastische en veelzijdige voorstelling vol kippenvel en nostalgie.

Kaarten kosten 20 euro, voor 65-plussers, leden van de bibliotheek en met CJP is dit 18 euro. Deze kunnen worden gereserveerd via de website, per mail via info@hof88.nl en telefonisch tijdens kantooruren via (0546)- 85 02 64. De kassa is open van woensdag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en vanaf één uur voor de voorstellingen.

Bassie en Adriaan maken ruiters blij

ALMELO - Stichting de Gravenruiters heeft met de hulp van Fonds Gehandicaptensport en ParaPaard twee fjorden pony's aangeschaft voor het aangespannen rijden. De pony's, vernoemd naar Bassie en Adriaan, worden ingezet voor het huifbedrijden. Een zeer speciale vorm van therapeutisch paardrijden waaraan meervoudige gehandicapte ruiters veel plezier beleven. Bassie en Adriaan helpen de ruiters ook bij het mennen en aangepast paardrijden. In het voorjaar van 2018 zijn de fjorden aangeschaft. Afgelopen zomer hebben ze een intensief opleidingstraject doorlopen. Tijdens een stage leerden Bassie en Adriaan naast de ervaren pony's Arthur en Gretta de kneepjes van het vak. Inmiddels werken ze als duo bij het huifbedrijden. Wekelijks bezorgen Bassie en Adriaan de ruiters veel plezier. De stichting is nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om initiatieven voor gehandicaptensport mogelijk te maken. Aanmelden als collectant voor Fonds en De Gravenruiters kan via de website.

Jeugddienst

WIERDEN - In de Gereformeerde Kerk is op zondag 17 maart om 10.30 uur een jeugddienst. De dienst is voorbereid door één van de catechisatiegroepen. Het thema is 'Wie vertrouw jij? Vertrouw jij op Hem?' Voorganger is ds. Pieter Dekker.

Themaochtend

WIERDEN - De Wierdense afdeling van Vrouwen van Nu houdt op dinsdag 12 maart een themaochtend, die wordt verzorgd door Brilmode Wierden. Zij zijn gespecialiseerd in brillen, oogbescherming, hoorapparaten en gehoorbescherming. De bijeenkomst in Het Ontmoetingscentrum begint om 9.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom, mensen die eenmalig een bijeenkomst willen bijwonen betalen 5 euro entree.

Vrouwen van Nu houdt lezing

WIERDEN - Frouk Alice Weijs-Kroek uit Sint Janskloosters een verzorgt op maandag 18 maart een lezing over streektaal voor leden van Vrouwen van Nu en overige belangstellenden. Door haar komische en licht sarcastische wijze van vertellen is ze een graag geziene gast bij verenigingen. De bijeenkomst vindt plaats bij het Ontmoetingscentrum aan de Spoorstraat en begint om 19.45 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom, mensen die eenmalig een bijeenkomst willen bijwonen betalen 5 euro entree.Nieuwe leden zijn van harte welkom, mensen die eenmalig een bijeenkomst willen bijwonen betalen 5 euro entree.

Meer berichten