Herinrichting Dorpsstraat: traject van en voor inwoners

  Ingezonden

Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de herinrichting van de Dorpsstraat in Enter. De gemeente wil zo snel mogelijk starten met het ontwikkeltraject van het gebied tussen de Hervormde en Katholieke kerk.

ENTER - De riolering van de Dorpsstraat is aan vervanging toe. Omdat hierbij de hele straat wordt opgebroken, ziet het college dit als een ideaal moment om ook de inrichting van de drukke Dorpsstraat aan te pakken. Het moet een traject worden van en voor de betrokkenen. "Ons doel is dat de bewoners, de winkeliers en de vastgoedeigenaren van de Dorpsstraat allemaal een rol krijgen in het traject zodat het een breed gedragen plan wordt", zegt wethouder Johan Coes . Eerder zijn het begin en het eind van de Dorpsstraat al opgeknapt, nu is het centrum aan de beurt. De kosten van het project zijn voor een deel al beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor de gehele uitvoering van de plannen moet de gemeenteraad nog instemmen met een geraamd bedrag van 1.421.000 euro dat wordt opgenomen in de Nota Meerjarenbeleid.

Meer berichten