Logo dedriehoek.net


Foto: Van Gaalen Media

Kort nieuws uit de gemeente Wierden

  Ingezonden

Coöperatie Notter-Zuna en Evenmens houden informatiebijeenkomsten

NOTTER / ZUNA - De werkgroep ‘Zorg van jong tot oud’ van de Coöperatie Notter-Zuna organiseert dit jaar enkele informatiebijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is in het bijzonder voor mantelzorgers van mensen met een geheugenprobleem. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 maart vanaf 20.00 uur. Mensen die zorgen voor een naaste met (lichte) geheugenproblemen en/of dementie of meer willen weten over mogelijkheden van mantelzorgondersteuning zijn welkom. Helaas is het vanwege de geldende coronamaatregelen nog niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren, vandaar dat deze eerste avond volledig digitaal plaatsvindt. Om deel te nemen is het niet nodig om van alles te installeren, u heeft alleen een stabiele internetverbinding nodig. Deelnemen is mogelijk via smartphone, tablet/iPad of laptop. Aanmelden voor deze avond kan via www.evenmens.nl/notterzuna. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvangen zij via Evenmens een link voor deelname.

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

De gemeente Wierden onderzoekt met nog vijf andere gemeenten en Rijkswaterstaat of het mogelijk is om traject N35/A35 te laten dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie. Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg willen zij informeren: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Omwonenden en bedrijven kunnen op een interactieve kaart aangeven welke ideeën zij hebben. Alle input wordt waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase. De betrokken partijen gaan in nauwe samenwerking met omwonenden en bedrijven onderzoeken op welke wijze bermen langs de 35 kilometer lange N35/A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij kijken ze ook naar combinaties met gronden van het Rijk en van de gemeenten. De duurzame energie die daarmee opgewekt wordt, sluit goed aan bij de regionale- en nationale klimaatambities.

De duurzaamheidsopgave is een gezamenlijke. Daarom wordt de omgeving nauw betrokken. Richard Kortenhoeven, wethouder duurzaamheid zegt: “We willen inwoners die in de omgeving van de N35 wonen nu al informeren over het pilotproject. Ik wil iedereen graag uitnodigen om op de website ideeën te delen. Later dit voorjaar willen we een informatiebijeenkomst organiseren waar we geïnteresseerden bijpraten over het pilotproject en over de verkenning waar we nu samen met de andere gemeenten en Rijkswaterstaat in zitten.” In deze verkenningsfase wordt onder meer onderzoek gedaan naar geschikte locaties, omvang percelen en of de duurzame initiatieven haalbaar zijn. Ook wordt de omgeving betrokken om ideeën in te brengen. Naast de gemeente Wierden werken de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn en Hengelo, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, netbeheerder Enexis, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de RES Twente samen in het pilotproject. De initiatiefnemers werken in dit pilotproject intensief samen met de Regionale Energiestrategie Twente. Binnen de RES Twente zijn afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Twente wordt opgewekt. De verkenning Duurzaamheidsroute A35 is als één van de mogelijke duurzame energieprojecten opgenomen in de energiestrategie van Twente.

Met het project Duurzaamheidsroute A35 levert Twente een belangrijke bijdrage aan de regionale bijdrage van duurzaam opgewekte energie via zon.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten