Logo dedriehoek.net


<p>Recreatiepark Het Lageveld.</p>

Recreatiepark Het Lageveld.

(Foto: Van Gaalen Media)

Recreatieve ondernemers nemen stokje over van Tourist Info: Gastvij Wierden Enter kan van start

  Ingezonden

Na de zomer van 2020 is Gastvrij Wierden Enter operationeel geworden. Ze hebben de lokale toeristische promotie en marketing overgenomen van Tourist Info Wierden – Enter. Het college van B&W is verheugd dat er nu weer een mooie invulling gegeven wordt aan de promotie van onze mooie gemeente en heeft dan ook ingestemd met de uitvoeringsovereenkomst.

Het college vindt het belangrijk dat de lokale promotie en marketing op gebied van toerisme en recreatie op een goede wijze wordt opgepakt, bij voorkeur door de recreatie ondernemers zelf, die de kennis en kunde in huis hebben. Om die reden heeft het college er voor gekozen om vorig jaar een verkenning te laten uitvoeren door Dagmar Boerrigter, die hetzelfde traject ook in Tubbergen heeft doorlopen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de nieuwe Stichting Gastvrij Wierden Enter, waar de lokale ondernemers, actief in de sector toerisme & recreatie, het stokje overnemen van Tourist Info.

“Toerisme en recreatie is een belangrijke stuwende sector in de gemeente Wierden”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven. “De recreatiebedrijven zelf bieden werkgelegenheid en de bestedingen van toeristen en recreantenzijn gunstig voor onze retailers en horeca, ook in onze centra. Meer overnachtingen en meer bestedingen resulteren uiteindelijk in een toename van de werkgelegenheid in de sector zelf en ook daarbuiten. Ook onze eigen inwoners profiteren van het ruime toeristische en recreatieve aanbod in onze gemeente, dat bijdraagt aan het prettig wonen en leven in onze gemeente. De Stichting Gastvrij Wierden Enter zal een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie en marketing van de gemeente Wierden op het gebied van toerisme & recreatie, winkelen & verblijven en werken & wonen, oftewel citymarketing. Want ook onze winkelcentra hebben hier baat bij.”

Uiteindelijk zijn er vijf recreatieve ondernemers bereid gevonden om het bestuur te vormen van de nieuwe Stichting Gastvrij Wierden Enter. Er is overleg geweest tussen de stichting Gastvrij Wierden Enter en de gemeente Wierden over de uitvoeringsovereenkomst voor de komende jaren, hierover hebben beide partijen een overeenstemming bereikt. De gemeente Wierden wenst Gastvrij Wierden Enter veel succes met de lokale toeristische marketing en promotie van de gemeente Wierden voor de recreatie ondernemers, inwoners en toeristen.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten