Logo dedriehoek.net


<p>Wethouder Coes met Janneke Velten en Sander Heitbaum in de Dorpsstraat in juni 2020. (Foto: Van Gaalen Media)</p>

Wethouder Coes met Janneke Velten en Sander Heitbaum in de Dorpsstraat in juni 2020. (Foto: Van Gaalen Media)

(Foto: Van Gaalen Media)

Verbeteren verkeersveiligheid belangrijkste

  Ingezonden

Het vergroten van de verkeersveiligheid is het belangrijkste speerpunt van het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Wierden. Daarbij zet de gemeente niet alleen in op het nemen van verkeersmaatregelen maar kijkt daarbij ook naar de rol van de verkeersdeelnemers. “Het gaat niet alleen over hoe de weg is ingericht, maar ook hoe de weggebruiker zich gedraagt. We willen de komende jaren daarom meer aandacht besteden aan het gedrag in het verkeer”, zegt wethouder Johan Coes.

WIERDEN / ENTER - Over het nieuwe mobiliteitsplan hebben veel mensen meegedacht. Zo heeft een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit diverse groeperingen kennis en ervaring ingebracht en is er een enquête gehouden op het platform Ikpraatmee. Dit heeft geleid tot een lange termijnplan waarin zo’n vijftig verschillende maatregelen worden omgeschreven. Van verbeteren van de verlichting tot het verduidelijken van bestaande verkeersituaties en het ontmoedigen van sluipverkeer tot het aanbieden van de OV-fiets.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijke pijler voor het mobiliteitsplan. “Het is belangrijk dat we met elkaar veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, daarbij wordt rekening gehouden met alle verschillende deelnemers”, legt wethouder Coes uit. “De herinrichting van de Dorpsstraat is daar een mooi voorbeeld van. De straat wordt iets breder zodat er meer ruimte is voor fietsers en auto’s. Daarnaast is er extra ruimte voor voetgangers gecreëerd en wordt er gekeken hoe we de navigatieroute vanaf het bedrijventerrein kunnen aanpassen zodat vrachtwagens niet meer dwars door de Dorpsstraat rijden.”

De veiligheid voor fietsers is een blijvend aandachtspunt in de gehele gemeente. “We gaan binnenkort aan de slag bij de rotondes aan de fietssnelweg F35. De fietssnelweg wordt verhoogd, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor automobilisten die van de rotonde aan de Almelosestraat of Rijssensestraat komen”, vertelt Coes. “Ook bij de rotonde op bedrijventerrein De Elsmoat worden maatregelen getroffen om het gebruik voor fietsers veiliger te maken.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het nieuwe mobiliteitsplan. De gemeenteraad bespreekt het mobiliteitsplan in de informatieronde Grondgebied op 9 maart.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het nieuwe mobiliteitsplan. De gemeenteraad bespreekt het mobiliteitsplan in de informatieronde Grondgebied op 9 maart.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten