Logo dedriehoek.net


Foto: Jolien van Gaalen

Gemeente Wierden zet coronageld in voor verenigingen en lokale ondernemers

  Ingezonden

Het college van burgemeester en wethouders wil 335.000 euro van de coronagelden die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk gebruiken om op korte termijn verenigingen, vrijwilligerswerk en lokale ondernemers te steunen.

WIERDEN - In 2020 reserveerde de gemeente Wierden al 1 miljoen euro voor kosten die gerelateerd zijn aan de coronacrisis, zoals extra uitgaven voor uitkeringen, (jeugd)zorg, noodopvang en ict. Later zegde het Rijk ook nog eens 1,1 miljoen euro toe.

“Als college van burgemeester en wethouders vinden wij het belangrijk om de rijksmiddelen in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk om de samenleving steun te bieden in deze moeilijke tijden. Daarom willen wij een deel van het geld gebruiken om op korte termijn het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en lokale ondernemers te ondersteunen”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven.

Subsidie voor verenigingen

Het college stelt voor om een subsidie van maximaal 5.000 euro te verstrekken aan verenigingen en stichtingen. “Verenigingen en stichtingen hebben minder inkomsten door de coronacrisis en kunnen daardoor in de problemen komen. Sommige verenigingen krijgen nauwelijks of geen steun vanuit landelijke of provinciale regelingen, maar zijn wel essentieel voor onze samenleving. Door deze verenigingen subsidie te geven, willen we voorkomen dat zij omvallen”, aldus wethouder Kortenhoeven. “We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen organiseren, zodat verenigingen vanaf april subsidie aan kunnen vragen.” In totaal stelt het college daarvoor 250.000 euro beschikbaar

Twents Cultuurfonds 
Voor de culturele sector willen burgemeester en wethouders aansluiten bij het Twentse Cultuurfonds, een regionale samenwerking om de culturele sector te versterken. Het college wil hieraan ongeveer 25.000 euro bijdragen. Als nadrukkelijke voorwaarde geldt daarbij dat het geld dat de gemeente Wierden beschikbaar stelt, besteed wordt aan de culturele sector binnen de gemeente Wierden.

Lokale ondernemers
Als het aan het college ligt, hoeven ondernemers in de centra van Wierden en Enter dit jaar geen reclamebelasting te betalen en betalen horecaondernemers dit jaar geen vergoeding als hun terras op gemeentegrond staat. “We vinden het niet reëel om geld te vragen nu ze nauwelijks gebruik kunnen maken van hun terras,” aldus de wethouder. “En natuurlijk betaalt de gemeente wel de jaarlijkse bijdrage aan de winkeliersverenigingen gewoon uit, zodat zij weer activiteiten kunnen organiseren zodra dat weer kan en mag.” De maatregelen voor ondernemers kosten de gemeente ongeveer 60.000 euro.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten