Logo dedriehoek.net


<p>Nu mag de Wierdense gemeenteraad een zienswijze geven over het liquidatieplan.&nbsp;</p>

Nu mag de Wierdense gemeenteraad een zienswijze geven over het liquidatieplan. 

(Foto: Jolien van Gaalen)

Colleges zetten laatste stap naar gemeentelijke uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

  Ingezonden

WIERDEN - De colleges van burgemeesters en wethouders van Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Wierden hebben ingestemd met het liquidatieplan voor de Gemeenschappelijke Regeling Soweco, de juridische vorm waarin de zes gemeenten tot 1 januari 2021 hebben samengewerkt voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. In het plan staat het proces voor de afbouw van de huidige organisatie Soweco beschreven, met de organisatorische, personele en financiële gevolgen. “Met dit besluit zetten we samen de laatste stap op weg naar een toekomstbestendige uitvoering van de sociale werkvoorziening, waarin kwetsbare mensen volop mee kunnen doen op de lokale arbeidsmarkt”, zegt het Dagelijks Bestuur van Soweco. 

De gemeenten zijn sinds 1 januari zelf weer direct verantwoordelijk voor zorg en begeleiding van de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Per 1 januari zijn alle Wsw-medewerkers van Soweco in dienst gekomen bij de zes gemeenten. Ook de detacheringen van andere kwetsbare doelgroepen bij bedrijven en organisaties in de verschillende gemeenten, komt nu weer onder gemeentelijke regie. 

“Deze overgang is nagenoeg geruisloos verlopen”, stelt het Dagelijks Bestuur van Soweco. “Alle groenmedewerkers zijn opgenomen in de gemeentelijke buitendiensten, waar ze al mee samenwerkten. En voor alle andere kwetsbare medewerkers geldt dat ze ‘gewoon’ kunnen blijven werken op dezelfde werkplek, met dezelfde begeleiding, tegen gelijke arbeidsvoorwaarden. De soepele overgang is mede mogelijk gemaakt door de professionele inzet van de staf- en leidingmedewerkers van Soweco. Die verdienen hiervoor een groot compliment voor de manier waarop ze dit hebben georganiseerd.”

Sociaal Plan stafmedewerkers
Voor zo’n tachtig stafmedewerkers van Soweco volgt op korte termijn duidelijkheid over hun positie. De gesprekken met de vakbonden over een sociaal plan zijn afgerond en er ligt een onderhandelaarsakkoord, dat de colleges ook hebben vastgesteld. Binnenkort vinden ledenraadplegingen plaats van de vakbonden. De gemeenten hebben al eerder met elkaar afgesproken dat hun kennis en kunde beschikbaar moet blijven. Daarom worden alle vaste medewerkers overgenomen door de zes gemeenten. Door de evenredige inzet van de zes gemeenten kunnen hierbij gedwongen ontslagen worden voorkomen.

De gemeenten Almelo en Twenterand zijn nagenoeg klaar met de opbouw van een nieuwe uitvoeringsorganisatie (NUO), waar ook Wierden en Tubbergen diensten van gaan afnemen. Hoewel de Gemeenschappelijke Regeling formeel al per 1 januari is opgeheven, blijven de huidige activiteiten gewoon doorgaan, totdat de gehele overgang naar de gemeenten een feit is.

Nu de colleges een besluit hebben genomen over het liquidatieplan, wordt ook aan de Wierdense gemeenteraad in de komende weken gevraagd om een zienswijze te geven. Daarna vindt definitieve besluitvorming over de liquidatie van Soweco plaats in het Algemeen Bestuur, waarin alle zes gemeenten vertegenwoordigd zijn. Daarna wordt de liquidatie daadwerkelijk in gang gezet. Dit proces duurt zeer waarschijnlijk minimaal een jaar.

Nieuwsoverzicht

Meer berichten